Sverker och Birgittas stipendiefond 2024

Entreprenören Sverker Lerheden donerade tillsammans med sin fru Birgitta Sintring en större summa till Stiftelsen Sverker och Birgittas stipendiefond för främja konstnärlig utbildning och utveckling inom konst och musik. Stipendiet kan sökas av dig som läser sista året på något av KMH:s utbildningsprogram.

Om stipendiet

Under våren 2021 beslutade entreprenören Sverker Lerheden att tillsammans med sin fru Birgitta Sintring donera ett större kapital till en Stiftelse som heter Sverker och Birgittas stipendiefond. Ändamålet är att främja konstnärlig utbildning och utveckling inom konst och musik.

Stiftelsen ska verka för att dela ut årliga stipendier till talangfulla studenter som är knutna till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) och Kungl. Konsthögskolan. Donationen möjliggör en årlig utlysning av stipendier om en total summa om 2 miljoner kronor fördelat mellan lärosätena.

Vem kan söka?

Härmed utlyses 1 000 000 SEK ur Sverker och Birgittas stipendiefond till sökande som läser sista året på något av KMH:s utbildningsprogram.

Stipendium delas ut till talangfulla personer som har utmärkt sig konstnärligt. Ansökan ska visa på hur stipendiet kommer att användas för att främja och utveckla den sökandes förmåga och skicklighet inom sitt konstnärliga fält. Ansökan ska innehålla syfte och lämnad motivering. Stipendiet kan användas till att bland annat genomföra större konstnärliga projekt, instrumentköp, fortsatta studier, turnéer eller konsertserier.

Sökt belopp kan vara mellan 100 000 kr och 500 000 kr.

Din ansökan

Din ansökan ska innehålla en genomarbetad budget samt CV. För den musikerkategori där provspelning inte är möjlig (till exempel studerande i komposition eller musikproduktion), ska ett arbetsprov i form av inspelning eller partitur lämnas som bilaga. Ansökan ska innehålla en motivering och beskrivning på vilket sätt stipendiet kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen. Ansökan görs individuellt, men kan avse projekt som involverar flera personer.

Ansökan ska vara inlämnad senast 26 februari 2024. Använd ansökningsformuläret här nedanför.

Bedömning och beslut

Ansökningarna bedöms i två steg. En första bedömning görs internt på KMH av respektive institution. Ett antal sökande nomineras till provspelning inför en särskilt utsedd extern jury. Provspelningarna äger rum den 17 april 2024. För den musikerkategori där provspelning inte är möjlig görs bedömningen på de arbetsprov som bilagts ansökan. Dessa sökande kallas alltså inte till provspelning.

Beslut om stipendiater tas av stipendiefondens styrelse i maj 2024.

Frågor?

Har du frågor om stipendiet, kontakta magnus.dyberg@kmh.se

Ansökningsformulär

Sista ansökningsdag var den 26 februari klockan 23.59.

Relaterad kontakt