Sverker och Birgittas stipendiefond 2023

Entreprenören Sverker Lerheden donerade tillsammans med sin fru Birgitta Sintring en större summa till Stiftelsen Sverker och Birgittas stipendiefond för främja konstnärlig utbildning och utveckling inom konst och musik. Stipendiet kan sökas av dig som läser sista året på något av KMH:s utbildningsprogram.

Om stipendiet

Under våren 2021 beslutade entreprenören Sverker Lerheden att tillsammans med sin fru Birgitta Sintring donera ett större kapital till en Stiftelse som heter Sverker och Birgittas stipendiefond. Ändamålet är att främja konstnärlig utbildning och utveckling inom konst och musik.

Stiftelsen ska verka för att utge årliga stipendier till talangfulla studenter som är knutna till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) och Kungl. Konsthögskolan. Donationen möjliggör en årlig utlysning av stipendier om en total summa om 2 miljoner kronor. Utgångspunkten är att stipendierna ska fördelas i ungefär lika delar mellan högskolorna men beroende på inkommande ansökningar kan det också fördelas på annat sätt. Det är stiftelsens styrelses uppdrag att bedöma inkommande ansökningar och utifrån dem besluta om tillgängliga medel ska delas ut som ett stipendium till en sökande eller om utdelningsbart belopp ska delas upp i flera stipendier.

Vem kan söka?

Härmed utlyses 1 000 000 SEK ur Sverker och Birgittas stipendiefond till sökande som läser sista året på något av KMH:s utbildningsprogram.

Stipendium utdelas i enlighet med stipendiefondens stadgar till unga talangfulla personer som har utmärkt sig på så sätt att de är lämpliga mottagare av detta stipendium. Ansökan ska visa på hur medel ska användas för främjandet och utvecklingen av den egna talangen och förmågan inom konst med där presenterat syfte och lämnad motivering. Ansökan kan syfta till att bland annat genomföra större konstnärliga projekt, instrumentköp, fortsatta studier efter KMH, turnéer eller konsertserier.

Sökt belopp kan vara mellan 100 000 kr och 500 000 kr.

Hur stipendiesumman delas upp är beroende av vilka ansökningar som kommit in.

Din ansökan

Din ansökan ska innehålla maximalt 2 sidor med motivering och en genomarbetad budget samt CV och, för den musikerkategori där provspelning inte är möjlig (till exempel studerande i komposition eller musikproduktion), arbetsprov i form av inspelning eller partitur.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 mars 2023 genom att skicka e-post till magnus.dyberg@kmh.se med ämnesraden Ansökan Sverker och Birgittas stipendiefond.

Bedömning och beslut

Efter bedömning av ansökningar äger eventuell provspelning rum före den 15 april. Beslut om stipendiater tas av stipendiefondens styrelse senast den 30 april 2023.

Vid beviljade stipendiemedel förväntas stipendiaten inkomma med en redovisning av hur pengarna har använts.

Frågor?

Har du frågor om stipendiet, kontakta magnus.dyberg@kmh.se

Relaterad kontakt