17 mars 2020 - KMH:s riktlinjer angående coronaviruset

Nedstängning av all undervisning och examination som innebär fysiska möten

Med anledning av regeringens direktiv och rekommendationer 17 mars 2020 har KMH stängt för all undervisning och examination som innebär fysiska möten från och med onsdag 18 mars. Detta gäller Valhallavägen, Edsbergs slott och alla andra lokaler där det planerats undervisning eller examination.

Konserter ställs in och studior stänger

Konserter kommer inte att kunna genomföras över huvud taget utan ställs in från och med onsdag 18 mars. Detta gäller även KMH-konserter som sker på annan plats.

Möjlighet till inspelning med inspelningstekniker i KMH:s studior upphör från och med onsdag 18 mars.

Undervisning framöver kommer ske på distans

Från och med måndag 23 mars kommer all undervisning att ske på distans men följa det schema som tidigare var lagt för fysiska lektioner.

Ingen undervisning som innebär fysiska möten är tillåten exempelvis i andra lokaler eller privatbostäder.

Öppning av Campus Valhallavägen för enskild övning

Från 4 maj 2020, blir det möjligt för studenter som inte har möjlighet att öva någon annanstans, att boka övningsrum på campus Valhallavägen. En ansvarsförbindelse måste först fyllas i. Hitta all information här.

Lån av instrument

Utlåningen via Internservice begränsas till det som är absolut nödvändigt för undervisningen.

Övning

Övning kan äga rum fram till fredag 20 mars kl. 23:00. Därefter stängs såväl Valhallavägen som Edsberg för undervisning och övning.

Varaktighet

Nedstängning av undervisning och övning i högskolans lokaler samt konsertverksamheten gäller tillsvidare. Vi har dessvärre ingen möjlighet att göra en prognos.

Ny information skickas till medarbetare och studenter via mail, samt publiceras här på www.kmh.se/coronalänk till annan webbplats.

CSN

Regeringen har nu meddelat att även de som inte kan fortsätta studera när högskolan stänger till följd av det nya Coronaviruset, ska kunna få behålla sitt studiestöd. CSN kommer därför att fortsätta betala ut studenters studiestöd även om högskolan inte kan erbjuda fjärr- eller distansstudier. Du behöver inte kontakta CSNlänk till annan webbplats.

Biblioteket

Biblioteket kommer att vara öppet med självbetjäning för studenter och personal till och med fredag 20 mars kl.15.00. Därefter är det stängt men det kommer att vara möjligt att få sökhjälp och annan hjälp med digitala resurser på distans.

Samtliga lån kommer att förlängas till 5 juni. Automatiska påminnelser kan komma att skickas ut till en början, men låntagarna kan bortse från dessa. De kommer att upphöra så snart biblioteket har hunnit med att förlänga lånen.

Eftersom all undervisning på KMH kommer att övergå till distansundervisning en tid framöver påminner vi om de digitala resurser, (noter, artiklar, filmer och ljudinspelningar) som du når via bibliotekets hemsida. I Naxos Music Library finns förutom skivinspelningar även en del analyser, tutorials om musikhistoria mm.

Jstor har meddelat att de gör stora mängder med ytterligare artiklar tillgängliga för sina prenumeranter utan extra kostnad. (Bra t ex för alla som ska skriva sina självständiga arbeten under våren.)

Du hittar våra digitala resurser på KMH:s webb – bibliotekets sidalänk till annan webbplats. Inloggning sker med KMH-mailadress och vanliga lösenordet.

Vid behov av sökhjälp och andra biblioteksrelaterade frågor går det bra att kontakta bibliotekspersonalen via mail:

karin.nordgren@kmh.se

Ann.malm@kmh.se

Judit.schold@kmh.se

IT-support

Från och med onsdag 18 mars har IT-avdelningen endast möjlighet att ta emot IT-ärenden från anställda och studenter via helpdesksystemet eller i akuta fall via telefon. Stöd på plats hos användare kommer inte att genomföras.

Kontakt med IT-avdelningen görs via mail till helpdesk@kmh.se eller vid akuta ärenden på telefon 08 - 16 19 39.

Öppethållande av myndigheten

Myndigheten KMH kommer att hålla öppet för allmänheten via registrator@kmh.se

Ledning och all administrativ personal arbetar som vanligt men på distans via digitala verktyg.

Personligt ansvar

Studenter och medarbetare i Sverige uppmanas att hålla sig uppdaterade via ansvariga myndigheters webbsidor om det allmänna smittläget och utvecklingen av coronaviruset. Det är även dessa rekommendationer som KMH förhåller sig till.

Information och frågor

Läget kan komma att förändras snabbt varpå nya bedömningar görs. Ny information skickas till medarbetare och studenter via mail samt uppdateras här på www.kmh.se/coronalänk till annan webbplats.

Frågor och svar kring KMH och coronaviruset kan du läsa här.

Om du har särskilda frågor, maila till corona@kmh.se.


För tidigare publicerade inlägg se Backstage nyhetslistning

Nedstängning av all undervisning och examination som innebär fysiska möten

Med anledning av regeringens direktiv och rekommendationer 17 mars 2020 har KMH stängt för all undervisning och examination som innebär fysiska möten från och med onsdag 18 mars. Detta gäller Valhallavägen, Edsbergs slott och alla andra lokaler där det planerats undervisning eller examination.

KMH:s två campus kommer att hålla öppet till och med fredag 20 mars kl 23:00 för att studenter och anställda ska ha möjlighet att hämta tillhörigheter och arbetsmaterial. Internservice fortsätter att hålla öppet till och med fredag 20 mars kl. 18:00.

Konserter ställs in och studior stänger

Konserter kommer inte att kunna genomföras över huvud taget utan ställs in från och med onsdag 18 mars. Detta gäller även KMH-konserter som sker på annan plats.

Möjlighet till inspelning med inspelningstekniker i KMH:s studior upphör från och med onsdag 18 mars.

Undervisning framöver kommer ske på distans

All undervisning, med undantag för redan inplanerad distansundervisning, kommer att ställas in helt mellan onsdag 18 mars–fredag 20 mars. Detta för att lärarna ska få möjlighet att ställa om till digital undervisning, samt sätta sig in i de verktyg och hjälpmedel som finns tillgängliga. Från och med måndag 23 mars kommer all undervisning att ske på distans men följa det schema som tidigare var lagt för fysiska lektioner.

Ett särskilt e-postmeddelande med instruktioner kommer att skickas till samtliga lärare. Studenter kontaktas av sina respektive lärare och kan även kontakta studierektor eller akademichef.

Ingen undervisning som innebär fysiska möten är tillåten exempelvis i andra lokaler eller privatbostäder.

Lån av instrument

De studenter som för sina studier behöver låna instrument ska vända sig till internservice senast fredag 20 mars. Utlåningen via Internservice kommer att begränsas till det som är absolut nödvändigt för undervisningen.

Övning

Övning kan äga rum fram till fredag 20 mars kl. 23:00. Därefter stängs såväl Valhallavägen som Edsberg för undervisning och övning.

Varaktighet

Nedstängning av undervisning och övning i högskolans lokaler samt konsertverksamheten gäller tillsvidare. Vi har dessvärre ingen möjlighet att göra en prognos.

Ny information skickas till medarbetare och studenter via mail, samt publiceras här på www.kmh.se/coronalänk till annan webbplats.

CSN

Regeringen har nu meddelat att även de som inte kan fortsätta studera när högskolan stänger till följd av det nya Coronaviruset, ska kunna få behålla sitt studiestöd. CSN kommer därför att fortsätta betala ut studenters studiestöd även om högskolan inte kan erbjuda fjärr- eller distansstudier. Du behöver inte kontakta CSNlänk till annan webbplats.

Biblioteket

Biblioteket kommer att vara öppet med självbetjäning för studenter och personal till och med fredag 20 mars kl.15.00. Därefter är det stängt men det kommer att vara möjligt att få sökhjälp och annan hjälp med digitala resurser på distans.

Samtliga lån kommer att förlängas till 5 juni. Automatiska påminnelser kan komma att skickas ut till en början, men låntagarna kan bortse från dessa. De kommer att upphöra så snart biblioteket har hunnit med att förlänga lånen.

Eftersom all undervisning på KMH kommer att övergå till distansundervisning en tid framöver påminner vi om de digitala resurser, (noter, artiklar, filmer och ljudinspelningar) som du når via bibliotekets hemsida. I Naxos Music Library finns förutom skivinspelningar även en del analyser, tutorials om musikhistoria mm.

Jstor har meddelat att de gör stora mängder med ytterligare artiklar tillgängliga för sina prenumeranter utan extra kostnad. (Bra t ex för alla som ska skriva sina självständiga arbeten under våren.)

Du hittar våra digitala resurser på KMH:s webb – bibliotekets sidalänk till annan webbplats. Inloggning sker med KMH-mailadress och vanliga lösenordet.

Vid behov av sökhjälp och andra biblioteksrelaterade frågor går det bra att kontakta bibliotekspersonalen via mail:

karin.nordgren@kmh.se

Ann.malm@kmh.se

Judit.schold@kmh.se

IT-support

Från och med onsdag 18 mars har IT-avdelningen endast möjlighet att ta emot IT-ärenden från anställda och studenter via helpdesksystemet eller i akuta fall via telefon. Stöd på plats hos användare kommer inte att genomföras.

Kontakt med IT-avdelningen görs via mail till helpdesk@kmh.se eller vid akuta ärenden på telefon 08 - 16 19 39.

Öppethållande av myndigheten

Myndigheten KMH kommer att hålla öppet för allmänheten via registrator@kmh.se

Ledning och all administrativ personal arbetar som vanligt men på distans via digitala verktyg.

Personligt ansvar

Studenter och medarbetare i Sverige uppmanas att hålla sig uppdaterade via ansvariga myndigheters webbsidor om det allmänna smittläget och utvecklingen av coronaviruset. Det är även dessa rekommendationer som KMH förhåller sig till.

Information och frågor

Läget kan komma att förändras snabbt varpå nya bedömningar görs. Ny information skickas till medarbetare och studenter via mail samt uppdateras här på www.kmh.se/coronalänk till annan webbplats.

Frågor och svar kring KMH och coronaviruset kan du läsa här.

Om du har särskilda frågor, maila till corona@kmh.se.


För tidigare publicerade inlägg se Backstage nyhetslistning