FAQ - Frågor och svar från KMH kring coronaviruset

Frågor om lokaler och tillgänglighet:

Varför stänger KMH?

Regeringen har i samråd med övriga myndigheter uppmanat alla gymnasieskolor, högskolor och universitet att hålla stängt och övergå till distansundervisning. Detta med anledning av att coronaviruset övergått från spridning enbart via personer som varit i riskområden utomlands till en bredare samhällsspridning – inte minst i stockholmsområdet.

Frågor om utbildning, forskning och förvaltning:

Vilka verktyg kan jag använda för digitala möten?

KMH rekommenderar att man i första hans väljer Zoom alternativt Microsoft Teams, som alla har licens till.

Vad gäller för gästföreläsare på KMH från andra länder?

All verksamhet på campus, inklusive besök av gästföreläsare och motsvarande, ställs in eller skjuts upp till senare tillfälle.

Frågor om konserter:

Gäller inställda konserter hela terminen?

Vi kan inte svara på hur tidsperioden ser ut. Det gäller tillsvidare. Vi hoppas givetvis att det går över så fort som möjligt.

Tidigare meddelades att examenskonserter skulle genomföras men bara med intern publik. Vad händer nu?

De skärpta kraven på att förhindra ytterligare spridning av viruset har medfört ett nytt beslut att alla konserter tills vidare måste ställas in. Examination kommer att erbjudas vid senare tillfälle.

Hur blir det med konserter som KMH anordnar på annan plats i samverkan med andra arrangörer (t.ex. spelningar på Jazzklubb Fasching)?

Alla konserter med KMH som medarrangör ställs in från och med onsdag 18 mars. Det gäller även konserter på annan plats och i samverkan med externa arrangörer

Hur hanterar ni återbetalning av betalda biljetter till SMASK?

Återbetalning kommer ske per automatik via Billetto Ticketing.

Frågor om resor:

Vilka områden avråder KMH resor till?

KMH avråder i enlighet med Utrikesdepartementets (UD) rekommendationer från resor utomlands med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset. Tjänsteresor utomlands beviljas inte under rådande omständigheter. Se UD:s webbplats.länk till annan webbplats

Kan jag åka på min planerade tjänsteresa/studieresa?

KMH avråder från samtliga tjänsteresor/studieresor. Nödvändiga tjänsteresor ska godkännas av närmaste chef. Tjänsteresor/studieresor till högriskområden kommer inte att beviljas under rådande omständigheter.

Kan KMH stoppa min privata resa?

Nej, KMH kan inte stoppa din privata resa, men högskolan avråder dock alla medarbetare och studenter att resa utomlands i enlighet med UD:s avrådan för icke nödvändiga resor till alla länder. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i Smittskyddslagenlänk till annan webbplats.

 

Hur arbetar KMH för att hantera coronaviruset?

KMH har inrättat en operativ grupp för den dagliga hanteringen bestående av högskoledirektör Peter Liljenstolpe, fastighetschef Johan Lindquist, personalchef Gabriella Civalero, servicechef Elsy-Marie Tysk, säkerhetsansvarige Andreas Goude, samverkanschef Marie Halling, studieadministrativ chef Thomas Berggren, chefsbibliotekarie Karin Nordgren och högskoleledningens samordnare Linda Nilsson. Gruppen följer nära WHO:s, Folkhälsomyndighetens, övriga universitet och högskolors samt muséers arbete med frågan och utgår från detta i sina egna bedömningar för KMH:s räkning.

  • Gruppen informerar kontinuerligt rektor, prorektor, akademichefer och studentkår om hur man bedömer läget för studenter och personal vid KMH och om ev. åtgärder.
  • Gruppen arbetar nu med ett antal tänkbara scenarion med tydliga handlingsplaner.
  • Rutiner för de nyligen genomförda antagningsproven har setts över och sökande från högriskområden hanterades i särskild ordning.
  • En riskbedömning för arbetsmiljön har gjorts efter samråd med personalorganisationerna och skyddsombud. Den uppdateras vid behov.
  • Publika ytor städas mer frekvent. Toaletter i foajén och i biblioteket 4 ggr/dag. Ytorna kring restaurangen Oktav städas på morgonen och efter lunchrusningen. Alla hissknappar, publika dörrhandtag och trappräcken tvättas och spritas varje dag.

Om du har särskilda frågor, maila till corona@kmh.se så får du svar av någon i den operativa gruppen.

Senaste nytt finns alltid tillgängligt via http://www.kmh.se/coronalänk till annan webbplats

Frågor om lokaler och tillgänglighet:

Varför stänger KMH?

Regeringen har i samråd med övriga myndigheter uppmanat alla gymnasieskolor, högskolor och universitet att hålla stängt och övergå till distansundervisning. Detta med anledning av att coronaviruset övergått från spridning enbart via personer som varit i riskområden utomlands till en bredare samhällsspridning – inte minst i stockholmsområdet.

Städas och desinficeras lokaler och möbler extra för att förhindra smittspridning?

Publika ytor städas mer frekvent. Toaletter i foajén och i biblioteket 4 ggr/dag. Ytorna kring restaurangen Oktav städas på morgonen och efter lunchrusningen. Alla hissknappar, publika dörrhandtag och trappräcken tvättas och spritas varje dag. Tangenter på flyglar/pianon/orglar rengörs dagligen.

Frågor om utbildning, forskning och förvaltning:

Vilka verktyg kan jag använda för digitala möten?

KMH rekommenderar att man i första hans väljer Zoom alternativt Microsoft Teams, som alla har licens till.

Vad gäller för gästföreläsare på KMH från andra länder?

All verksamhet på campus, inklusive besök av gästföreläsare och motsvarande, ställs in eller skjuts upp till senare tillfälle.

Frågor om konserter:

Gäller inställda konserter hela terminen?

Vi kan inte svara på hur tidsperioden ser ut. Det gäller tillsvidare. Vi hoppas givetvis att det går över så fort som möjligt.

Tidigare meddelades att examenskonserter skulle genomföras men bara med intern publik. Vad händer nu?

De skärpta kraven på att förhindra ytterligare spridning av viruset har medfört ett nytt beslut att alla konserter tills vidare måste ställas in. Examination kommer att erbjudas vid senare tillfälle.

Hur blir det med konserter som KMH anordnar på annan plats i samverkan med andra arrangörer (t.ex. spelningar på Jazzklubb Fasching)?

Alla konserter med KMH som medarrangör ställs in från och med onsdag 18 mars. Det gäller även konserter på annan plats och i samverkan med externa arrangörer

Hur hanterar ni återbetalning av betalda biljetter till SMASK?

Återbetalning kommer ske per automatik via Billetto Ticketing.

Frågor om resor:

Vilka områden avråder KMH resor till?

KMH avråder i enlighet med Utrikesdepartementets (UD) rekommendationer från resor utomlands med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset. Tjänsteresor utomlands beviljas inte under rådande omständigheter. Se UD:s webbplats.länk till annan webbplats

Kan jag åka på min planerade tjänsteresa/studieresa?

KMH avråder från samtliga tjänsteresor/studieresor. Nödvändiga tjänsteresor ska godkännas av närmaste chef. Tjänsteresor/studieresor till högriskområden kommer inte att beviljas under rådande omständigheter.

Kan KMH stoppa min privata resa?

Nej, KMH kan inte stoppa din privata resa, men högskolan avråder dock alla medarbetare och studenter att resa utomlands i enlighet med UD:s avrådan för icke nödvändiga resor till alla länder. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i Smittskyddslagenlänk till annan webbplats.

Försöker KMH spåra studenter och anställda som varit i smittdrabbade områden, eller varit i kontakt med någon som insjuknat?

Det finns inte några bekräftade Corona-fall bland anställda eller studenter vid KMH, men för säkerhets skull har samtliga personer som uppvisat några som helst symtom på förkylning eller influensa skickats hem. Även personer som varit i kontakt med dessa personer har skickats hem och extra städning/sanering har gjorts. Det är Smittskydd Stockholm som ansvarar för smittspårning i Stockholms län, men självklart är KMH behjälpliga på begäran.

Hur arbetar KMH för att hantera coronaviruset?

KMH har inrättat en operativ grupp för den dagliga hanteringen bestående av högskoledirektör Peter Liljenstolpe, fastighetschef Johan Lindquist, personalchef Gabriella Civalero, servicechef Elsy-Marie Tysk, säkerhetsansvarige Andreas Goude, samverkanschef Marie Halling, studieadministrativ chef Thomas Berggren, chefsbibliotekarie Karin Nordgren och högskoleledningens samordnare Linda Nilsson. Gruppen följer nära WHO:s, Folkhälsomyndighetens, övriga universitet och högskolors samt muséers arbete med frågan och utgår från detta i sina egna bedömningar för KMH:s räkning.

  • Gruppen informerar kontinuerligt rektor, prorektor, akademichefer och studentkår om hur man bedömer läget för studenter och personal vid KMH och om ev. åtgärder.
  • Gruppen arbetar nu med ett antal tänkbara scenarion med tydliga handlingsplaner.
  • Rutiner för de nyligen genomförda antagningsproven har setts över och sökande från högriskområden hanterades i särskild ordning.
  • En riskbedömning för arbetsmiljön har gjorts efter samråd med personalorganisationerna och skyddsombud. Den uppdateras vid behov.
  • Publika ytor städas mer frekvent. Toaletter i foajén och i biblioteket 4 ggr/dag. Ytorna kring restaurangen Oktav städas på morgonen och efter lunchrusningen. Alla hissknappar, publika dörrhandtag och trappräcken tvättas och spritas varje dag.

Om du har särskilda frågor, maila till corona@kmh.se så får du svar av någon i den operativa gruppen.

Senaste nytt finns alltid tillgängligt via http://www.kmh.se/coronalänk till annan webbplats