Generella tips kring coronaviruset

Vad kan jag göra själv?

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten och använd handsprit om tillgängligt (influensavirus dör av handsprit).
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun
  • Undvik närkontakt med personer du inte vet är friska. Hälsa inte genom att ta varandra i hand o.dyl.

Medarbetare och studenter som befinner sig utomlands uppmanas att registrera sig på svensklistan hos UD för uppdaterad information från ambassaden: Svensklistan - Sweden abroad.länk till annan webbplats

Berörda studenter och medarbetare uppmanas även att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor:

Tillbaka till kmh.se/corona

Generella tips kring coronaviruset

Vad kan jag göra själv?

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten och använd handsprit om tillgängligt (influensavirus dör av handsprit).
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun
  • Undvik närkontakt med personer du inte vet är friska. Hälsa inte genom att ta varandra i hand o.dyl.

Medarbetare och studenter som befinner sig utomlands uppmanas att registrera sig på svensklistan hos UD för uppdaterad information från ambassaden: Svensklistan - Sweden abroad.länk till annan webbplats

Berörda studenter och medarbetare uppmanas även att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor:

Tillbaka till kmh.se/corona