Dirigering

KMH från festivalen ljudOljud 2014

Kandidatutbildningarna i kördirigering respektive orkesterdirigering 

Under den treåriga kandidatutbildningen i kör- respektive orkesterdirigering får du arbeta regelbundet med vokala/instrumentala ensembler. Inför din podietid framför ensemblen, förbereder du samma repertoar med en eller två pianister, allt under lärarens handledning. Vid enskilda lektioner studerar du de tekniska och kommunikativa aspekterna av dirigering och arbetar med partituranalys, instrumentkännedom, intonation samt med gehörs- och rytmikövningar. Vi arbetar med repertoar från olika epoker och samarbetar regelbundet med våra kompositionsstudenter och deras lärare. Vid sidan av dessa studier med din huvudlärare får du under de två första läsåren även lektioner och podietid i kör om din inriktning är orkester och vice versa. Som ytterligare komplement får du undervisning i satslära, kontrapunkt, gehör, instrumentation,partiturspel och storbandsdirigering.

 

Lärare

Glenn Mossop, lektor i orkesterdirigeringGlenn Mossop (orkester) är sedan 2007 huvudlärare vid kandidatutbildningen i orkesterdirigering. Han har varit chefdirigent för Thunder Bay Symphony Orchestra (Kanada) och Västerås Sinfonietta (Sverige) och har arbetat länge inom opera (Folkoperan, Norrlandsoperan och Wermlandsopera).

  

Mats Nilsson, lektor i kördirigeringMats Nilsson (kör) är sedan 2017 professor i kördirigering vid KMH. Tidigare var han bl.a. ledare för Bachkören, Göteborgs Symfoniska Kör och 1998-2003 Musical Director för Sydney Philharmonia Choirs. Han är nu ledare för Maria Magdalena Kammarkör samt flitigt anlitad som dirigent och pedagog både i Sverige och utomlands.

 

Musiker och ensembler

Under utbildningen arbetar du regelbundet med KMH Instrumentensemble (KMH IE), som består av KMH-studenter. Under årskurs 2 och 3 får du vid några enstaka tillfällen arbeta med KMH Sinfonietta och KMH Vokalensemble bestående av professionella sångare och musiker.

 

Omgivande musikliv 

KMH koordinerar även gästdirigeringstillfällen med de främsta amatörorkestrarna runt om i landet och möjlighet till repetitionsauskultation hos Kungliga Filharmoniska Orkestern, Sveriges Radios Symfoniorkester, Radiokören och Kungliga Operan.

KMH från festivalen ljudOljud 2014 

Masterutbildningen i orkesterdirigering

Utbildningens innehåll

Profilen ger en fördjupad utbildning till orkesterdirigent med teknisk skicklighet och konstnärlig integritet på hög nivå.

Undervisningen sker till stor del i form av dirigeringsseminarier med två pianister, där alla masterstudenter i orkesterdirigering närvarar, men också i form av enskilda lektioner samt handledning i samband med alla de nedan beskrivna samarbetena.

Du kommer att få arbeta med KMH Instrumentalensemble, som består av studenter på KMH. Det finns också ett etablerat samarbete med KMH Symfoniorkester, där dirigentstudenter får dirigera nyskrivna verk av studenter i kompositionsklassen på konserter som i övrigt dirigeras av gästande dirigenter.

En viktig del av masterutbildningen i orkesterdirigering är samarbeten med flera professionella orkestrar runt om i landet, däribland Gävle Symfoniorkester, Norrlandsoperans orkester, Norrköpings Symfoniorkester, Dalasinfoniettan, samt Västerås Sinfonietta. Detta sker genom att dirigentstudenterna och deras lärare åker till den ort där orkestern är verksam och antingen har workshops eller gör en konsertproduktion.

Sedan många år har också masterstudenterna i orkesterdirigering olika former av samarbeten med Operahögskolan, både vad gäller traditionell opera och nyskriven musikdramatik.

Det finns starka band mellan dirigentklassen och kompositionsklassen, vilket innebär att dirigenterna arbetar med tonsättarnas nyskrivna musik. Institutionen KDM (Komposition, Dirigering och musikteori) har varje vår en egen festival, ljudOljud, som innebär en fördjupning av detta samarbete. Som en del i detta arbete med tonsättarna får dirigentklassen regelbundet arbeta med två av Sveriges främsta ensembler för ny musik, KammarensembleN i Stockholm och Norrbotten NEO i Piteå.

En viktig del av utbildningen är en föreläsningsserie som kallas Dirigentforum. Vid dessa tillfällen deltar samtliga studenter som har dirigering som huvudämne på KMH och de ämnen som tas upp har ett musikaliskt allmänbildande innehåll med fokus på kunskaper som är viktiga att ha som dirigent.  

  

Lärare

B Tommy Andersson, professor i orkesterdirigeringHuvudlärare är professor B Tommy Andersson, sedan länge etablerad i det svenska och internationella musiklivet som dirigent och tonsättare. Han har också tidigare varit professor i orkesterspel vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg (2003-09). Sedan början av 1990-talet har han varit flitigt verksam som frilansande dirigent i med alla stora och de flesta små professionella orkestrarna och operahusen i Sverige, samt gästdirigerat i ett flertal länder. Han var chefdirigent för KammarensembleN 1994–99 och för Stockholms Läns Blåsarsymfoniker 1997–2005. Som dirigent har han bland annat blivit känd för att ta sig an stora och komplicerade verk, såsom Alban Bergs Wozzeck och Lulu, Dallapiccolas Il Prigioniero, eller Messiaens Turangalila-symfoni. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm hade en festival (”Tonsättar-weekend”) 2009, då 24 av hans kompositioner framfördes under fyra dagar. Under säsongen 2014-15 var B Tommy Andersson ”Composer in Association” med BBC National Orchestra of Wales (Cardiff), där hans egna orkesterverk var i fokus, men han dirigerade även orkestern, BBC NOW, bland annat i ett konsertprogram med svensk orkestermusik.

  

Vem kan gå utbildningen?

Antagningsproven avgör vem som antas till masterutbildning i orkesterdirigering, under förutsättning att du har formell behörighet. Konkurrensen är mycket hård, förutom godkända antagningsprov krävs en avlagd kandidatexamen i musik. Mer om vilka antagningsprov som ingår kan du läsa här. 

  

Kurser

Se programmets utbildningsplan.

KMH Kammarkör och Radiokören i ljudOljud-festivalen 2014

Masterutbildningen i kördirigering

Utbildningens innehåll

Profilen ger en fördjupad utbildning till kördirigent med teknisk skicklighet och konstnärlig integritet på hög nivå.

Undervisningen i dirigering sker dels individuellt, dels i form av seminarier där de medverkande dirigenterna själv utgör övningskören och dels med den professionella KMH Vokalensemble.

En viktig del av masterutbildningen i kördirigering är KMH’s  samarbete med ett flertal av de ledande körerna i Sverige, såsom Radiokören, Eric Ericsons Kammarkör och Operakören.

Det finns en nära koppling mellan dirigentklassen och kompositionsklassen, som tar sig flera uttryck i form av olika samarbeten.

En viktig del av utbildningen är en omfattande föreläsningsserie som kallas Dirigentforum. Vid dessa tillfällen deltar samtliga studenter som har dirigering som huvudämne på KMH och de ämnen som tas upp har ett musikaliskt allmänbildande innehåll med fokus på kunskaper som är viktiga att ha som dirigent.

  

Lärare

Fredrik Malmberg, professor i kördirigeringFredrik Malmberg är sedan 2011 professor i kördirigering vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Han är verksam såväl som kör och orkesterdirigent, och dirigerar regelbundet flera av landets främsta ensembler. 

2004 grundade Malmberg Vokalharmonin, en ensemble som rönt uppmärksamhet för sitt arbete med såväl den gamla som nya vokala musiken.

År 2000 efterträdde Malmberg  Anders Öhrwall som ledare för Bachkören och 2007-2011 var han dirigent för DR Vokalensemblet.

Sedan 2013 är Malmberg chefdirigent för Eric Ericsons Kammarkör.

   

Kurser

Se programmets utbildningsplan.

  

Vem kan gå utbildningen?

Antagningsproven avgör vem som antas till masterutbildning i orkesterdirigering, under förutsättning att du har formell behörighet. Konkurrensen är mycket hård, förutom godkända antagningsprov krävs en avlagd kandidatexamen i musik. Mer om vilka antagningsprov som ingår kan du läsa här.

Uppdaterad 2017-02-10