Att komponera ett teaterframförande

Kent Olofsson disputerade 2018 med avhandlingsarbetet "Composing the Performance" där han undersöker hur musikalisk komposition kan användas som dramaturgisk strategi i samtida experimentell teater.

Om avhandlingen

Inom ramen för sitt arbete som konstnärlig doktorand – i samarbete mellan KMH och Lunds universitet – har Kent Olofsson medverkat till att skapa fem scenkonstverk i vad som kallas Contemporary Intermedial Theatre (CIT). Det är verk som befinner sig i skärningspunkten mellan konsert, teater, hörspel och musikteater. Genom text och exempel från de fem konstnärliga verken presenteras nya konstnärliga och kollaborativa metoder för samtida scenkonst.

Som kompositör har Kent Olofsson särskilt intresserat sig för att hitta former för att låta musiken i sceniska produktioner växa fram i samspel med rum, tid och andra medverkande.

Att integrera rummet i musikskapandet är förstås inte något nytt. Det har ju gjorts många gånger i historien, från utplaceringen av körer i kyrkorummet i renässansen, till 1960-talets ”instrumentala teater”, för att ta två tydliga exempel. Men om man som Kent Olofsson vill gå längre än så, krävs en gemensam förståelse och gemensamma tankekoncept. Det hoppas han kunna bidra till med sitt forskningsarbete.

Kent Olofsson utgår till stor del från begreppen shared space och shared time, alltså delat rum och delad tid, som verktyg för att kunna låta rum, tid, ljud och fysiska rörelser samspela och dynamiskt påverka varandra.

Fullt genomfört innebär det att varje föreställning blir ett unikt verk, eftersom varje tillfälle innebär unika förutsättningar när det gäller rum och tid. På det sättet finns det också i Kent Olofssons arbete en form av kritik mot dagens medie- och konstmarknad, där det blivit allt viktigare att verk förpackas som tydliga varumärken, lätta att upprepa, känna igen och återanvända i nya sammanhang.