Franz Hagerman. Foto: Måns Tengnér

Det är ur görandet tankarna föds

Utbildning i att komponera musik är till stor del en ”kunskap i görandet” som sker i ett intuitivt samspel mellan lärare och student. Men det finns också återkommande metoder och strategier som man kan studera och utveckla på vetenskaplig grund, visar Frans Hagerman i sin doktorsavhandling ”Det är ur görandet tankarna föds – från idé till komposition”.

Om avhandlingen

Frans Hagerman, född 1983, är själv musiker med flöjt och piano som huvudinstrument. Han komponerar också själv, och det har gjort honom nyfiken på vilka metoder och processer som faktiskt är igång när man lär sig komposition.

– Man kan se det som en form av grundforskning på ett område som vi inte är vana att studera systematiskt och sätta tydliga begrepp på, säger Frans.

Frans har utgått från en kulturpsykologisk teori med begreppet ”scaffolding” eller ”stöttning” i centrum. Kanske är det första gången den tillämpas vetenskapligt på det musikpedagogiska området, för att förstå skapande processer på hög konstnärlig nivå.

– Man lär sig alltid i samspel med andra, säger Frans. Men det sker inte bara rent intuitivt och spontant. I själva verket använder man som student ”stöttor”, som mer eller mindre medvetet kombineras på olika sätt.

Frans har identifierat sju huvudsakliga stöttor eller strategier som studenterna använder för att driva sina konstnärliga processer framåt, som han har samlat under rubrikerna utommusikaliska referenser, avgränsade teckensystem, egna improvisationer, schematisk notation, modalisering, matematiska tillvägagångssätt och kritiskt lyssnande.

Genom att på det här sättet systematiskt studera inlärningens olika stöttor, sätta namn på dem och bättre förstå hur de samspelar, kan vi få bättre verktyg för att utveckla de pedagogiska metoderna inom kompositionsundervisningen – men också skaffa oss verktyg som är tillämpliga i andra konstnärliga processer, inom det snabbt framväxande området konstnärlig forskning.