Annika Falthin.

Meningserbjudanden och val

När skolelever lär sig spela sker det i en mångfacetterad kommunikation mellan elever och lärare. Nu har den studerats i detalj.

Annika Falthin visar i sin doktorsavhandling "Meningserbjudanden och val –en studie om musicerande i musikundervisning på högstadiet" att det sällan är så enkelt som att härma eller läsa innantill. I själva verket översätter lärare och elever hela tiden aktivt mellan ett antal olika teckensystem: ljud, kroppsrörelser, fingrarnas grepp på instrumenten, olika former av notation osv.

Om avhandlingen

Under en termin studerade Annika på nära håll musiklektionerna i två klasser på högstadiet. Hon har utvecklat ett nytt sätt att i detalj registrera händelserna i klassrummet i en form av "partitur", där man kan följa inte bara rent musikaliska händelser utan även andra skeenden som har betydelse.

– Musikundervisning arbetar hela tiden med igenkännande, säger Annika Falthin.

– Men det handlar alltså långt ifrån om att bara härma, utan att kommunicera och översätta mellan olika teckensystem där innehållet kommer igen, fast i olika skepnader, i det jag kallar transmodalt igenkännande.

Den teoretiska utgångspunkten för Annikas avhandling är det som kallas socialsemiotiska teorier om multimodalitet.

– Det är ett perspektiv som är relativt vanligt för analys av språk, bild och film, fortsätter Annika Falthin. Men förvånande nog har det hittills inte använts så ofta inom musik och musikpedagogik. Ändå handlar ju musikaliskt lärande så uppenbart om att just skapa mening utifrån olika samspelande teckensystem.

Annika hoppas att avhandlingen ska leda till liknande studier, både av lärandesituationer i yngre åldrar och inom högre utbildning. För hennes egen del väntar närmast efter disputationen att åka ut och presentera avhandlingen på konferenser – och att ta itu med ett stort material som specifikt handlar om hur unga komponerar, men som inte fick plats i den här studien.