Anna Einarsson. Fotograf: Kenneth Hellman 

Singing the body electric

Hur är upplevelsen av att sjunga och improvisera i ett interaktivt samspel med datorteknik? Vilken betydelse har kroppsligheten?

Det är några av de frågor som kompositören, sångerskan, multiartisten och forskaren Anna Einarsson undersöker i sin konstnärliga doktorsavhandling "Singing the body electric". Hon försvarade den i november 2017 på KMH.

Om avhandlingen

Anna Einarssons konstnärliga forskning tar avstamp i ett utforskande av experimentell musik som involverar sångare och musiker i samspel med interaktiva datorprogram. Genom en rad konstnärliga verk visar hennes forskning på kroppslighetens betydelse och föreslår att komponerande innebär att söka en sorts resonans mellan den fysiska kroppen och den klingande kroppen.

Avhandlingen är den första i Sverige som förenar konstnärlig forskning med kognitionsvetenskaplig teori. Utifrån teorier om kroppsbaserad kognition (embodied cognition) belyser Anna hur kropp och sinne är intimt sammanlänkande och hur beslutsfattande vid komposition och sjungande inte är en torr process utan en process som inbegriper känslor, riktande av uppmärksamhet och emotionell värdering av inkommande information. Detta tros baseras på processer som har med kroppsbaserad simulering att göra.

På olika sätt argumenterar Anna också för situationens betydelse, och visar genom sin konstnärliga praktik hur socialt inflytande och kulturell kontext är av största vikt för att förstå en musikalisk situation och hur sångare upplever att framföra musikaliska verk med interaktiv datorteknik. Situationen är alltså inte bara en fråga om ett ”här-och-nu” i mer vardaglig bemärkelse, utan inbegriper sociala och kulturella aspekter likväl som material och människor, färdigheter och instrument/utrustning.

Genom att utmana sångare att sjunga gående, stående, sittande och sjungande i hängselar – hela tiden i interaktion med dator och varandra - har bl.a. upplevelsen av hur stark den kroppsliga förankringen av att sjunga är hos professionella sångare framträtt.

I avhandlingen visas också hur ett psykologiskt begrepp som affordance kan användas för att belysa en konstnärlig praktik, att sjunga och komponera interaktiva musikverk, men också hur den konstnärliga praktiken kan bidra till att problematisera begreppet.