Doktorander

I dagsläget har KMH ett antal doktorander knutna till sig via samarbeten med andra lärosäten. I det följande presenteras varje doktorands pågående avhandlingsarbete med en kort beskrivning av arbetets syfte, metod och resultat så här långt.

Doktorander i musik

KMH har fyra så kallade industridoktorander i musik – Torbjörn Gulz, Hans Lindetorp, Olof Misgeld och Mattias Sköld. De går forskarutbildning som kompetensutveckling inom ramen för sina anställningar som lärare på KMH genom formaliseringen av ett sedan länge etablerat samarbete mellan KMH och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Johan Fröst: Med musiken som manus

Torbjörn Gulz: Improvisationsstrategier för jazzmusiker

Hans Lindetorp: Musikproduktion för interaktiva medier

Olof Misgeld: Spelet och dansen

Mattias Sköld: Interaktiv notation av musik som ljud

Doktorander i musikpedagogik

Därutöver bedrivs doktorandstudier i musikpedagogik.

Incca Rasmusson: Swedish Eurhythmics 1906–1978 – emancipating embodied knowledge

Maria Timoshenko: Sight-reading skills in individual and group settings: An eye-tracking study

Sheng-Ying Isabella Weng: Expressivitet i klassiskt violinspel

Doktorander i musik och hälsa

Kaja Korosec: A music-based intervention for adults on the autism spectrum: Effects and underlying mechanisms

Relaterad kontakt