Sight-reading skills in individual and group settings: An eye-tracking study

Foto: Maria Timoshenko

Maria Timoshenkos avhandlingsprojekt i samarbete med den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, handlar om visuella aspekter vid partiturläsning prima vista samt kunskapsöverföring vid notläsning. Projektet baseras på ögonspårningsteknologi.

Läs mer om doktoranden samt projektets syfte, metod och önskvärda resultat på projektets engelskspråkiga sida.

Relaterad kontakt