Swedish Eurhythmics 1906–1978 – emancipating embodied knowledge

Incca Rasmusson, doktorand i musikpedagogik på KMH, berättar om sin avhandling:

Rytmik är en upplevelsebaserad metod för att undervisa i musik genom rörelse och rörelse genom musik. Syftet med förevarande avhandling är att, i perspektiv av synen på kroppen och kroppsligt lärande, positionera svensk rytmiklärarutbildning och rytmikundervisning inom högre musikutbildning, i en historisk, nationell och internationell kontext.

Verbalisering av rytmik i perspektiv av embodiment kommer förhoppningsvis vara till nytta för professionen, och en vetenskaplig avhandling inom fältet kan ge rytmikundervisning en vetenskaplig grund i Sverige.

Incca Rasmusson är doktorand i musikpedagogik med fokus på rytmik. Hon är adjunkt vid KMH, och undervisar företrädesvis i rytmik (metrik och solfège), körmetodik och kördirigering samt handleder skriftliga självständiga arbeten. Hon är dirigent och konstnärlig ledare för rasmussonsVokalensemble.

Relaterad kontakt