Musik och hälsa

Forskningsfältet musik och hälsa utgörs av studier av musik som konstart och dess betydelse för människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet med bäring på musikens plats som hälsobringande konstart i samhälle och kultur.

Musik och hälsa är ett tvärvetenskapligt område med beröringspunkter mellan musik som konstnärlig verksamhet, musikterapi, musikpedagogik, musikpsykologi, musiksociologi, filosofi, musikvetenskap, socialmedicin och medicin.

Forskningen och forskarutbildningen i musik och hälsa på KMH har olika profiler med koppling till olika vetenskapliga områden i samarbete med Karolinska Institutet, Sophiahemmet, Kungl. Tekniska högskolan och Uppsala Universitet.

Ämnesområdet musik och hälsa arbetar utifrån KMH:s tre värdegrunder: kompetens, kreativitet och engagemang. Forskningen inom musik och hälsa ger synergier på samtliga tre värdegrunder.

Var med och bidra till forskningsfältet

Är du utövande musiker? Bidra gärna till nordisk forskning inom arbetsrelaterad hälsa för professionella musiker genom att svara på följande enkät:

Musik som profession och hälsalänk till annan webbplats

Enkäten är anonym och tar högst 15 minuter att besvara.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon i forskargruppen:

Danmark, Aalborg University
Prof. Lars Ole Bonde lobo@hum.aau.dk

Finland, Jyväskylä University
Prof. Suvi Saarikallio suvi.saarikallio@jyu.fi

Norge, Centre for Research in Music and Health,
Prof. Karette Stensæth karette.a.stensaeth@nmh.no

Sverige, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Prof. Eva Bojner Horwitz eva.bojner-horwitz@kmh.se

Relaterad kontakt