Externfinansierade forskningsprojekt

KMH:s forskare har sökt och fått extern finansiering för ett antal viktiga forskningsprojekt, både nationellt och internationellt. De senaste åren har forskningsbidrag erhållits från Vetenskapsrådet (VR), Vinnova, KK-stiftelsen och två av Wallenbergstiftelserna.

KMH har för närvarande fyra externfinansierade projekt som vi är medelsförvaltare till och som leds av våra forskare. Finansiärer är Vetenskapsrådet för konstnärlig forskning samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Pågående projekt

Eric Ericsson – musikalisk kunskapsutveckling

"Feminin repertoar"

Folk Song Lab

Tillbaka till Framtiden!

Relaterad kontakt