Susanne Rosenberg sjunger. Foto: Mira Åkerman.

Folk Song Lab

Folk Song Lab är ett pedagogiskt och konstnärligt forskningsprojekt som fokuserar på skapande av nya folksånger genom dekonstruktion och improvisation. Helt enkelt utveckla nya vägar att skapa nya folksånger.

Huvudman: KMH
Projektledare:
Susanne Rosenberg, KMH
Medsökande/medverkande: Fredrik Ullén, Karolinska Institutet
Finansiär: Vetenskapsrådet (konstnärlig forskning)
Projektperiod: 2019-2022

Projektets syfte och frågeställningar

I projektet prövas improvisation inom folksång inom ramen för traditionella former av folksång: balladen, lyriska visan, koralen etc. Var går gränserna mellan att improvisera, komponera, arrangera? Är dessa gränser mer en sentida konstruktion?

Projektet har pågått sedan 2015 och har presenterats i artikelform och vid en mängd konferenser, senast under 2017 på Folk Trad Now, Röstforum, Nordiskt netverk för vokal folkemusik med flera. Projektet kommer att presenteras under ytterligare ett antal konferenser och resultera i ett pedagogiskt material och ytterligare artiklar.  

Externa parter

Projektet bedrivs i samarbete med studenter och lärare vid KMH, men också tillsammans med externa partner som Sibeliusakademin, Finland, Irish World Academy of music and dance, UL, Irland, och i samarbete med andra aktuella forskningsprojekt inom improvisation, till exempel operaimprovisation med Sara Willén, Malmö Musikhögskola.

Ett samarbete har även inletts med professor Fredrik Ullén på Karolinska Institutet, KI, med fokus på musik och hälsa för att koppla ihop projektet Folk Song Lab med forskningskompetens som finns inom KI. 

Den skapande interpreten. Illustration: Malin Skinnar

Relaterad kontakt