Klangkupol i Lilla salen på KMH. 

Flexibla rum för multimodalitet, interaktivitet, intermedialitet

Flexibla rum för multimodalitet, interaktivitet, intermedialitet i KMH:s campus – ett högteknologiskt instrument för forskning. Av Bill Brunson och Henrik Frisk.

KMH står inför en historisk förändring i och med de nya faciliteterna på Valhallavägen. Dessa moderna och ändamålsenligt byggda lokaler, erbjuder lärare och studenter avsevärt bättre förutsättningar att bedriva verksamhet men bidrar även till en utvecklad och framtidsinriktad progressiv verksamhet olik någon annan musikhögskola i Sverige idag.

De avancerade och dynamiska rummen i studio och konsertlokalskomplexet pekar mot ett modernt konsertparadigm med variabel akustik, flexibla publikytor och högteknologiska audiovisuella lösningar, och de är designade såväl för forskning som för konstnärliga framföranden. Detta är ett nytt hem för musik och musikutbildning, ett kulturellt nexus för Stockholm samt en central punkt och ett högteknologiskt instrument för forskning.

KMH:s konsertlokaler bidrar till möjligheten att studera nya aspekter av det expanderande fältet av interaktion mellan levande musik och medierad musik. Dessa studier går bortom det traditionella fokuset på den konstnärliga produktionen då det även inkluderar lyssnarens relation till musiken.

Bill Brunson och Henrik Frisk vill ta ansvar för att säkerställa Sveriges framstående internationella position och se till de högre musikutbildningarnas viktiga funktion.

Projektet kommer ge KMH de nödvändiga verktyg som behövs för att även i fortsättningen vara konstnärligt, pedagogiskt och forskningsmässigt ledande.