Centrumbildningen NAVET

En hub för att navigera i okända gränsland mellan konst, teknik och design.

KMH ingår i NAVET:s styrelse, arbetsgrupp och flera medarbetare har deltagit i finansierade projekt. Inom ramen för NAVET anordnas en forskningsvecka där flera av KMH:s forskningsprojekt presenteras.

NAVETs vision är att Sverige ska ha en ledande position i skärningspunkten mellan konst, teknik och design, med en praktisk och kritisk inriktning som stimulerar forskning, innovation, kreativitet samt utvecklingen av ett hållbart samhälle.

NAVET vill sätta människan i centrum, vilket också innebär att ifrågasätta vad en människa är i en teknologisk tidsålder.

Centret tillhandahåller en plats for nätverkande som kan initiera och tillgodose nya forskningsprojekt som varit utspridda i olika miljöer med stöd i form av delade resurser såsom laboratorier, utrustning, kurser och utbildningar.

Aktuell information hittar du hos KTH. Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt