Forskarskolan ROCIT

Under 2022 startade en ny forskarskola kallad ROCIT – Research on Collaboration in Teacher Education i samarbete med sju andra lärosäten. Inom ramen för samarbetet gör två doktorander sin forskarutbildning vid KMH. Syftet med forskarskolan är att förbättra lärarutbildningen.

Utveckling av lärarutbildningen

Forskarskolan ROCIT i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om samverkan i lärarutbildning, är ett samarbete mellan 8 lärosäten. Syftet med forskarskolan är att förbättra lärarutbildningen genom att koppla samman akademi och verksamheten ute på skolorna.

Inom ramen för samarbetet gör två doktorander sin forskarutbildning vid KMH.

Forskarskolan ska bidra till att arbeta fram modeller för långsiktiga och hållbara strukturer för samverkan mellan huvudmän och lärosäten i och genom lärarutbildningarna. Centralt i forskarutbildningen finns frågor om yrkesutövningens egen kunskapsutveckling och kunskapsproduktion. Ett viktigt mål är att utveckla förståelsen av spänningsfältet mellan erfarenhetsbaserat och vetenskapligt grundat kunnande, samt av lärares arbetssituation och de organisatoriska förutsättningarna för lärarprofessionens utveckling.

Utgångspunkt i ULF

Forskarskolan tar sin utgångspunkt i regeringens försöksverksamhet ULF – Utbildning, Lärande, Forskning, vars syfte är att arbeta fram modeller för långsiktiga och hållbara strukturer för samverkan mellan huvudmän och lärosäten i och genom lärarutbildningarna. Samtliga lärosäten i forskarskolan ingår i en av försöksverksamhetens noder och har under åren 2017-2021 arbetat med dessa frågor.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Uppsala universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, Gävle högskola och Kungliga Tekniska Högskolan.

Läs mer om forskarskolan på Lunds universitets webbplats Länk till annan webbplats..

Relaterad kontakt