Skog i skosken med spång i mitten som leder bortåt

HeArtS – Plattform för hållbar hälsa på KMH

KMH är drivande i ett europeiskt forskningsprojekt, ARTHEWE, och bygger inom projektet upp den hållbara hälsoplattformen Health & Arts & Sustainability (HeArtS) för studenter, lärare och forskare inom KMH:s konstnärliga och musikpedagogiska utbildningsprogram.

Projektkoordinator: Sanna Merisalo, Turku University of Applied Sciences, Finland
Projektledare på KMH: Prof. Eva Bojner Horwitz och lektor David Thyrén
Medsökande/medverkande:
KMH tillsammans med University of West Attica i Grekland, King's College London i Storbritannien samt Trinity College Dublin/Global Brain Health Institute på Irland.
Finansiär: Erasmus+
Projektperiod: 2020-2023

Musikens roll för hållbar hälsa

Spetskompetens inom musik vid KMH visar på betydelsen av samspelet mellan konst och vetenskap för utveckling av studenters, lärares och forskares framtida hållbara hälsa. Forskningen inom HeArtS genererar banbrytande metoder för hälsoutveckling som hittills inte använts och som visar att kombinationen av musik och andra konstnärliga modaliteter hjälper till att transformera våra ”mind-sets” i en riktning mot en mer medveten hållbar hälsosam livskvalitet, i samklang med Agenda 2030.

Inom ARTHEWE-projektet utvärderas mångformiga pedagogiska tillvägagångssätt och konstbaserade metoder där konstens roll för hälsoutveckling uppmärksammas. Arbetet genererar online- och kontaktinlärning, där tvärprofessionella hälsometoder inom och genom konst- och musikområdet utvecklas. Projektet definierar även kärnkompetenser hos de yrkesverksamma för att kunna arbeta hållbart nationellt och internationellt inom området konst och musik.

Innehållet i studiemodulerna i HeArtS som utvecklas av KMH i ARTHEWE-projektet inkluderar bland annat:

  • Främjande av välbefinnande och hälsa genom kreativa metoder i utbildningsprogram.
  • Social hållbarhet och personlig hållbar yrkesutveckling.
  • Metahälsokunskaper för musiker i arbetslivet.
  • Konstbaserade och förkroppsligade metoder som stärker hälsa.
  • Förståelse för begrepp om hälsa och välbefinnande ur performativ och estetisk synvinkel.
Logo Erasmus+

Relaterad kontakt