Musical Transformations

Musical Transformations är ett forskningsprojekt som vill göra det möjligt för samtida konstmusik att möta dagens mångkulturella samhälle genom att skapa mötesplatser där ljudkonstnärer, kompositörer och artister från olika kulturella bakgrunder kan mötas i ömsesidigt lärande.

Huvudman: Lunds universitet
Medverkande: Prof. Henrik Frisk, KMH och Nguyễn Thanh Thủy, internationell postdoktor vid KMH
Finansiär: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
Projektperiod: 2018-2022

Projektets syfte och frågeställningar

Huvudsyftet med den konstnärliga forskningen om konstnärliga transformationer är att tillhandahålla reflekterande och tolkande lager till de samverkande musikaliska produktionerna. Forskargruppen består av forskare och artister från olika kulturtraditioner. Olika delprojekt möts inom de olika studierna och samspelet mellan dessa är av avgörande betydelse.

Centrala frågor för projektet är aspekter av kulturell identitet och kulturarv och hur dessa kan hållas vid liv och tas till kreativ användning i den västerländska mångkulturalismen. En aspekt som vi tar upp är hur överföringen en tradition från en part till en annan nästan alltid innefattar ett element av transformation. Det är denna transformation som står i fokus i detta projekt, såväl i de konstnärliga projekten som i forskningen.

Metod

Musical Transformations består av en serie delprojekt som sammanför såväl kompositörer som artister med utomeuropeisk kulturell bakgrund med spelare från ensemblerna. Syftet är att skapa situationer av ömsesidigt lärande där olika traditioner kan berika och påverka varandra. Med tanke på komplikationerna i försöken att sammansmälta olika kulturella traditioner och uttryckssätt, kräver projektet noggrann dokumentation på video och ljud och ett reflekterande förhållningssätt där resultatet av projektet kan utvärderas på allvar, både av ensemblens artister och konstnärliga ledare, såväl som av externa forskare.

Förväntat resultat

Resultaten inkluderar en dubbel-CD med inspelningar i Vietnam med fokus på den traditionella Vong Co-traditionen som i sig har förändrats snabbt under de senaste 50-80 åren. En bok som kommer att släppas på Cambridge University press dokumenterar användningen av Stimulated Recall metoden. Dessutom ingår ett antal konferens- och tidskriftsartiklar.

Relaterad kontakt