Sånghälsa i skolan – en samhällelig angelägenhet

Forskargruppen Sånghälsa i skolan inledde 2021 ett femårigt projekt “Sånghälsa i skolan – en samhällelig angelägenhet” som undersöker hur daglig sångaktivitet i skolan kan stödja barns utveckling samt skolans lärandemiljö.

Projektledare: Pia Bygdéus, Kungl. Musikaliska Akademien
Medsökande/medverkande: KMH, Lunds universitet samt Åbo Akademi. Kontaktperson på KMH är prof. Eva Bojner Horwitz.
Finansiär: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, MAW
Projektperiod: 2021-2025

Projektets syfte och frågeställning

Skulle daglig sångaktivitet kunna stödja barns kognitiva och språkliga utveckling, skapa studiero och bidra till social sammanhållning? Det är en fråga som forskargruppen har i fokus. Forskning som undersöker länken mellan musik och hälsa i skolan är viktig för att bygga kunskap kring kopplingen mellan musik, lärande och välbefinnande och för att förstå sångens plats i den svenska skolan.

Läs mer om projektet Sånghälsa i skolan på dess webbplats Länk till annan webbplats..

Relaterad kontakt