Hållbara musiker

Projektet undersöker hur vi kan arbeta förebyggande mot ohälsa och utmattning inom musikeryrket.

Stressrelaterad ohälsa och utmattning drabbar många i dag och är en av de vanligaste orsakerna till att vi blir sjukskrivna. Att känna sig stressad är ingen sjukdom men kan leda till sjukdom om vi inte får tillräckligt med kunskap om återhämtning.

Agenda 2030 spelar en viktig roll i vårt arbete med hållbar hälsa i vårt arbete med både musiker och musikerstudenter. Insamling av data sker med en enkät i samarbete med kollegor i Norden.

Var med och bidra till forskningsfältet

Är du utövande musiker? Bidra gärna till nordisk forskning inom arbetsrelaterad hälsa för professionella musiker genom att svara på följande enkät:

Musik som profession och hälsalänk till annan webbplats

Enkäten är anonym och tar högst 15 minuter att besvara.

Projektets syfte och frågeställning

Syftet med projektet är att utveckla och bidra med preventiva hälsoinsatser för våra musiker. En tvärvetenskaplig ansats är utgångspunkt för att syftet skall uppnås. Faktorer som kan skydda mot stressrelaterad ohälsa är kunskap om hälsosamma beteenden, självkännedom, strategier och attityder gentemot professionen. I projektet implementeras ”Kulturhälsoboxen” som ett första led. Samverkan sker mellan KMH och forskargrupper från GIH och KI.

Resultat

I ett tidigt skede kan vi lära oss att avläsa varningssignaler på ohälsa och stress om vi medvetandegör hur dessa signaler kommunicerar med oss. Olika tekniker från det kontemplativa och medicinska vetenskapsområdet inspirerar vår forskning vidare inom området.

Referenser

Humanizing the working environment in health care through music and movement – The importance of embodied leadershipPDF. 2018. Springer Book.

Hållbarhetstestning och implementering av kulturhälsoaktiviteter – forskarsamhällets rollPDF. 2017. Kultur och folkhälsa.

“You Can't Feel Healthier than Your Caregiver" – The Ripple Effect of Trust and Empathy for Patients and Health Care Staff, Cultivated through Cultural ActivitiesPDF. 2017. Journal of Nursing and Care, 6:5.

A Swedish version of the Consultation and Relational Empathy (CARE) measurelänk till annan webbplats. 2017. Scandinavian Journal of Primary Health Care. Vol. 35.

Arts as an ecological method to enhance quality of work experience of healthcare staff: a phenomenological-hermeneutic studyPDF. 2017. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Vol. 12.

“The Culture palette” – a randomized intervention study for women with burnout symptoms in Swedenlänk till annan webbplats. 2016. British Journal of Medical Practitioners.

Relaterad kontakt