HeArtS - Plattform för hållbar hälsa på KMH

Skog i skosken med spång i mitten som leder bortåt

Kungliga Musikhögskolan är drivande i ett europeiskt forskningsprojekt, ARTHEWE*, och bygger den hållbara hälsoplattformen Health & Arts & Sustainability (HeArtS) för studenter, lärare, forskare inom KMH:s konstnärliga och musikpedagogiska utbildningsprogram. Projektet finansieras av Erasmus+ medel och genomförs av KMH tillsammans med Turku University of Applied Sciences (Finland), University of West Attica (Grekland), King´s College London (Storbritannien) samt Trinity College Dublin/Global Brain Health Institute (Irland).

Spetskompetens inom musik vid KMH visar på betydelsen av samspelet mellan konst och vetenskap för utveckling av studenters, lärares och forskares framtida hållbara hälsa. Forskningen inom HeArtS genererar banbrytande metoder för hälsoutveckling som hittills inte använts och som visar att kombinationen av musik och andra konstnärliga modaliteter hjälper till att transformera våra ”mind-sets” i en riktning mot en mer medveten hållbar hälsosam livskvalitet, i samklang med Agenda 2030.

Inom ARTHEWE-projektet utvärderas mångformiga pedagogiska tillvägagångssätt och konstbaserade metoder där konstens roll för hälsoutveckling uppmärksammas. Arbetet genererar online- och kontaktinlärning, där tvärprofessionella hälsometoder inom och genom konst- och musikområdet utvecklas. Projektet definierar även kärnkompetenser hos de yrkesverksamma för att kunna arbeta hållbart nationellt och internationellt inom området konst och musik.

Innehållet i studiemodulerna i HeArtS som utvecklas av KMH i ARTHEWE-projektet inkluderar bland annat:

  • Främjande av välbefinnande och hälsa genom kreativa metoder i utbildningsprogram.
  • Social hållbarhet och personlig hållbar yrkesutveckling.
  • Metahälsokunskaper för musiker i arbetslivet.
  • Konstbaserade och förkroppsligade metoder som stärker hälsa.
  • Förståelse för begrepp om hälsa och välbefinnande ur performativ och estetisk synvinkel.

Ansvariga på KMH är Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa, och David Thyrén, lektor i musikvetenskap.

Relaterad kontakt