Dans till spel inom folkmusik

Nu! Rum för koreografi och komposition genom melodisk improvisation

Olof Misgeld och Petter Berndalen, musiker och lärare vid KMH driver tillsammans med Anna Öberg, dansare och lärare vid Dans- och Cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola ett projekt som handlar om samspel i musik och dans och syftar till att pröva olika koncept för att skapa koreografiska och musikaliska situationer.

Med folkmusiken och folkdansens improvisatoriska samspel i fokus, är komposition och koreografi genom ett utforskande görande i nuet det grundläggande förhållningssättet.

Melodisk gestaltning

Med utgångspunkt i folkmusikens melodiska gestaltning – dess rytmiska och metriska kvaliteter, rörelseformer och förlopp söker vi inom projektet efter olika rum för improvisation och interaktion genom musik och dans. Den melodiska gestaltningen bildar ramen för tolkningar, överföringar och improvisationer i spel på fiol, slagverk och i dans.

Projektet har presenterats vid konferensen FOLK TRAD NOW, april 2017 och under öppna seminarier ”På golvet”, på KMH och DOCH.

Projektet bygger vidare på de medverkandes självständiga examensarbeten på masternivå:

  • Berndalen, P. (2009). Rhythm of Sweden Stockholm: KMH.
  • Misgeld, O. (2014). Att befria det lekande sinnet: Om metoder för melodisk variation och improvisation i svensk folkmusik. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: KMH.
  • Öberg, A. (2015). This is not a revolution – it's an act of groove. Stockholm: DOCH.

Relaterad kontakt