Sånghälsa i skolan – en samhällelig angelägenhet

Forskargruppen Sånghälsa i skolan inleder 2021 ett femårigt projekt “Sånghälsa i skolan - en samhällelig angelägenhet”, finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW). Projektet är ett samarbete mellan KMH och Kungl. Musikaliska akademin, KMA, Lunds universitet samt Åbo Akademi.

Projektets syfte och frågeställning

Skulle daglig sångaktivitet kunna stödja barns kognitiva och språkliga utveckling, skapa studiero och bidra till social sammanhållning? Det är en fråga som forskargruppen har i fokus. Forskning som undersöker länken mellan musik och hälsa i skolan är viktig för att bygga kunskap kring kopplingen mellan musik, lärande och välbefinnande och för att förstå sångens plats i den svenska skolan.

Läs mer om projektet Sånghälsa i skolan på dess webbplats Länk till annan webbplats..

Relaterad kontakt