Staffan Scheja och Arne Forsén diskuterar pianoimprovisation. Foto: Mira Åkerman

Forskningsresultat

Här presenteras delresultat av pågående konstnärlig och vetenskaplig forskning som bedrivs vid KMH. Vår forskning i musik och musikpedagogik bidrar på olika sätt till utvecklingen inom andra kunskapsfält och till samhällsutvecklingen.

Relaterad kontakt