Musik i oordning – motspel, komplexitet och kollektiv improvisation

Forskningsprojektet undersöker kollektiv improvisation och hur det kollektiva inverkar på individens kreativitet, både inom och utanför musiken. Projektet leds av Klas Nevrin, med The Revoid Ensemble som projektgrupp.

Forskningsprojektet inkluderar konserter, seminarier och workshops. Aktiviteterna ska skapa nya kontaktytor mellan musiker, konstnärliga forskare, publik och pedagoger, både nationellt och internationellt.

Utgångspunkten för forskningsprojektet är ett antal workshops som har drivits med stöd av Statens Musikverk och Svensk Jazz mellan 2012 och 2016. Dessa integreras nu med ett internationellt samarbete i The Revoid Ensemble.

Den officiella projektstarten ägde rum 29 januari 2016. Projektet har beviljats ett treårigt projektstöd om totalt 4,3 miljoner kronor av Vetenskapsrådet och Stockholms konstnärliga högskola.

Syfte och förväntningar

Improvisatoriska skeenden kan säga en hel del om våra förväntningar och värderingar, vare sig det gäller musik, utbildning eller något annat sammanhang.

Klas Nevrin vill synliggöra de lekfulla aspekterna av konstnärligt skapande. Att lägga alltför stor vikt vid kontroll, planering och individualitet riskerar att cementera föreställningar och hindra oss i vår utveckling. Att improvisera kollektivt däremot innebär att bjuda in det oväntade, det som händer när det vi gör får motstånd eller medhåll i något annat, att bejaka den komplexa ordning som uppstår ur oordning eller vid randen av kaos.

Projektet förväntas också ge viktiga bidrag till metod- och teoribildning inom det fortfarande unga området konstnärlig forskning. Med inspiration från bland annat komplexitetsteori och den franske filosofen Gilles Deleuze finns möjligheter att se oordning och icke-kontroll som något genuint värdefullt, i konsten och naturen såväl som i existentiella eller sociala sammanhang.

The Revoid Ensemble och projektets medlemmar

Ensemblen, vars medlemmar ingår som forskare i projektet, består av:

  • Klas Nevrin, kompositör, pianist och lärare vid KMH
  • Anna Lindal, violinist, vice-rektor vid Operahögskolan och professor i musikalisk gestaltning
  • Katt Hernandez, violinist och doktorand i konstnärlig forskning vid Lunds universitet
  • Ricard Österstam, trumslagare och improvisationspedagog

Utöver ensemblen medverkar fyra välrenommerade improvisationsmusiker:

  • Audrey Chen, cellist och vokalist, USA/Tyskland
  • Eivind Lønning, trumpetare, Norge
  • Per Texas Johansson, klarinettist och saxofonist, Sverige
  • Vilhelm Bromander, basist, Sverige

Relaterad kontakt