Högre seminarium

KMH:s högre seminarium är forskningsseminarier för diskussion av aktuell forskning och aktuella forsknings- och pedagogikfrågor på KMH. Programmet läggs terminsvis och inbjudna gäster varvas med tematiska seminarier. 

De högre seminarierna vänder sig i första hand till undervisande personal på KMH. Allmänheten är välkommen i mån av plats. Anmäl ditt intresse för att delta till Henrik Frisk, se nedan.

Våren 2020, preliminärt program

 • torsdag 6 februari, 15.15 - 17.00:

  Högre seminarium med Sven Ahlbäck


  Rubrik och presentation publiceras senare.
 • torsdag 20 februari, 15.15 - 17.00:

  Högre seminarium med KMH:s doktorander


  Mattias Sköld, Hans Lindetorp, Olof Misgeld och Torbjörn Gulz presenterar sina arbeten.
 • torsdag 5 mars, 15.15 - 17.00:

  Högre seminarium med Elif Bakir och Åsa Stjerna


  Elif Balkir och Åsa Stjerna, båda prisade av KMA, presenterar sina avhandlingar.
 • torsdag 2 april, 15.15 - 17.00:

  Högre seminarium med KMH:s nya doktorander


  Shen-Ying Isabella Weng, Maria Timoshenko och Incca Rasmusson presenterar sig och sitt arbete.

Relaterad kontakt