Högre seminarium

KMH:s högre seminarium är forskningsseminarier för diskussion av aktuell forskning och aktuella forsknings- och pedagogikfrågor på KMH. Programmet läggs terminsvis och inbjudna gäster varvas med tematiska seminarier. 

De högre seminarierna vänder sig i första hand till undervisande personal på KMH. Allmänheten är välkommen i mån av plats. Anmäl ditt intresse för att delta till Henrik Frisk, se nedan.

Hösten 2019, preliminärt program

 • torsdag 26 september, 15.15 - 17.00:

  Högre seminarium med Erkki Huovinen


  Att spela nutida konstmusik med barn: Duo Gelland.
 • torsdag 31 oktober, 15.15 - 17.00:

  Högre seminarium med Fredrik Nyberg och Magnus Bärtås


  Fredrik Nybergs tema är skrivandet och görandet, medan Magnus Bärtås diskuterar kring begreppet verkberättelser.
 • torsdag 7 november, 15.15 - 17.00:

  Högre seminarium med Patrik Juslin


  Musik och känslor: en bok, en utmaning.
 • torsdag 28 november, 15.15 - 17.00:

  Högre seminarium med Eva Bojner Horwitz


  Musikens roll i samhället – ett hållbart hälsogrepp.

Relaterad kontakt