Högre seminarium

KMH:s högre seminarium är forskningsseminarier för diskussion av aktuell forskning och aktuella forsknings- och pedagogikfrågor på KMH. Programmet läggs terminsvis och inbjudna gäster varvas med tematiska seminarier. 

De högre seminarierna vänder sig i första hand till undervisande personal på KMH. Allmänheten är välkommen i mån av plats. Anmäl ditt intresse för att delta till Henrik Frisk, se nedan.

Hösten 2019, preliminärt program

  • torsdag 28 november, 15.15 - 17.00:

    Högre seminarium med Eva Bojner Horwitz


    Musikens roll i samhället – ett hållbart hälsogrepp.

Relaterad kontakt