Högre seminarium

KMH:s högre seminarium är forskningsseminarier för diskussion av aktuell forskning och aktuella forsknings- och pedagogikfrågor på KMH. Programmet läggs terminsvis och inbjudna gäster varvas med tematiska seminarier. 

De högre seminarierna vänder sig i första hand till undervisande personal på KMH. Allmänheten är välkommen i mån av plats. Anmäl ditt intresse för att delta till Henrik Frisk, se nedan.

Preliminärt program


  • Högre seminarium


    Med Håkan Gohde och Bengt Stark.

  • Högre seminarium


    Med Pia Bygdeus, forskningssekreterare på KMA. Pia ska presentera sin forskning om sånghälsa i skolan.

Relaterad kontakt