KMH:s utvecklingsområden inom forskning

KMH har inlett byggandet av en forskningsmiljö som genom sin excellens ska motsvara KMH:s internationella renommé och som utgör centrum för interdisciplinär musikforskning i Sverige.

Vid KMH bedrivs konstnärlig forskning i musik och forskning i musikpedagogik. Ett viktigt mål är att vidareutveckla och stärka den gemensamma forskningsmiljön för dessa två ämnen på KMH. De två forskningsområdena korsbefruktar varandra samtidigt som de separat har bäring på så många andra forskningsområden och kan bidra till utveckling och förbättring av bland annat människors hälsa, välbefinnande och lärande. Dessutom kan forskning i musik bidra till utveckling av nya tekniska lösningar, produkter och insikter.

KMH satsar därför strategiskt på forskning inom följande områden:

  • Musik som konstnärlig gestaltning,
  • Musikpedagogik,
  • Musik och hälsa,
  • Musik och teknik,
  • Musik och entreprenörskap.

Relaterad kontakt