Hans Lindetorp

Hans Lindetorps doktorandstudier syftar till att utforska och generera kunskap om processer och tekniker för produktion av musik till interaktiva medier. 

Projekttitel: Musikproduktion för interaktiva medier
Forskarutbildningsämne: Medieteknik
Huvudhandledare: Kjetil Falkenberg, KTH
Bihandledare: André Holzapfel, KTH
Antagen vid:
KTH
Projektperiod: 2017-2023

Avhandlingens syfte

I samarbete med KTH fokuserar Hans på att se hur musik kan driva på den tekniska utvecklingen.

Utgångspunkten är att det finns mycket kunskap från forskning och praktik inom traditionell, linjär musikproduktion som ännu inte har tagits till vara och utvecklats för ickelinjära miljöer.

Studierna utgår från uttrycken i musik som är framförd av människor och låter dessa vara den drivande faktorn för utveckling av nya tekniska och metodiska lösningar för att musiken ska kunna spelas upp på ett, för den gällande musikstilen, trovärdigt sätt.

Om doktoranden

Hans undervisar sedan 1996 i Musik- och medieproduktion på KMH.

Han har sedan musikpedagogexamen 1993 även varit verksam som frilansmusiker, arrangör och kapellmästare samt utvecklare av digitala verktyg för musikundervisning.

Hans berättar mer om sina forskarstudier i hans forskningsblogg Länk till annan webbplats. och på Facebook Länk till annan webbplats..

Relaterad kontakt