Kaja Korošec

Kaja Korošecs avhandlingsprojekt i samarbete med Karolinska Institutet handlar om att utveckla ett musikbaserat ingrepp som syftar till att höja livskvaliteten, subjektivt välbefinnande och självmedkänsla samt sänka ångest för social interaktion hos vuxna med autism.

Projekttitel: A music-based intervention for adults on the autism spectrum: Effects and underlying mechanisms
Forskarutbildningsämne: Medicinsk vetenskap
Huvudhandledare: Prof. Eva Bojner Horwitz, KMH
Bihandledare: Anna Backman Bister, KMH
Antagen vid:
Karolinska Institutet
Projektperiod: 2020–2024

Relaterad kontakt