Foto: Maria Timoshenko

Maria Timoshenko

Maria Timoshenkos avhandlingsprojekt i samarbete med den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, handlar om visuella aspekter vid partiturläsning prima vista samt kunskapsöverföring vid notläsning. Projektet baseras på ögonspårningsteknologi.

Projekttitel: Sight-reading skills in individual and group settings: An eye-tracking study
Forskarutbildningsämne: Musikpedagogik
Huvudhandledare: Prof. Erkki Huovinen, KMH
Bihandledare: Marcus Nyström, Lunds universitet
Antagen vid:
Lunds universitet
Projektperiod: 2019-2023

Relaterad kontakt