Kungliga Musikhögskolan

Eva Bojner Horwitz

Eva Bojner Horwitz är anställd som professor i musik och hälsa på KMH och bedriver forskning inom ett brett och tvärvetenskapligt fält som bland annat kombinerar socialmedicin, musikpsykologi och hälsovetenskap med fokus på social hållbarhet i skol- och vårdsystem.

Om forskaren

Eva arbetar som professor i musik och hälsa och är även affilierad forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet (KI). Eva är docent och doktor i socialmedicin, kulturhälsoforskare, specialiserad på psykosomatisk medicin och i skapande konst.

Eva handleder doktorander och är även medgrundare av Centrum för social hållbarhet (CSS) Länk till annan webbplats. vid Karolinska Institutet samt ledamot i KMH:s hållbarhetsråd. Under flera år var hon vice ordförande i KMH:s utbildnings- och forskningsnämnd.

Forskningsbeskrivning

Musik och hälsa är ett tvärvetenskapligt område med beröringspunkter mellan musik som konstnärlig verksamhet, musikterapi, musikpedagogik, musikpsykologi, musiksociologi, filosofi, musikvetenskap, socialmedicin och medicin.

Tack vare dagens förfinade mätinstrument kan vi följa händelseförlopp när vi sjunger, musicerar och hur detta påverkar vår publik. Värdet av musikaktiviteter både för kroppen och samhällskroppen kan implementeras både i skolsystem och i vårdsystem tack vare KMH:s forskning. Forskningsresultat har publicerats i böcker som "The Cultural Health Box", "Culture for your Health", "Förbättra din hälsa med musik", "Teater för, av, och med patienter”, “Kultur och folkhälsa”, “Fibromyalgi – för stressens orsak?”, “Humanizing Health Care with music”, “Embodied Compassion” samt i olika bokkapitel för Oxford University Press & Springer Books.

Forskningsprojekt

Publikationer

Eva Bojner Horwitzs publikationer i DiVA Länk till annan webbplats.

Utbildning

Eva är docent och doktor i socialmedicin och disputerade 2004 vid Uppsala universitet med avhandlingen "Dance/Movement Therapy in Fibromyalgia Patients: Aspects and Consequences of Verbal, Visual and Hormonal Analyses".

Relaterad kontakt