#metoo och musik

Projektet undersöker hur vi kan avläsa varningssignaler vid gränsöverskridande beteenden.

#Metoo och musik är ett ämne som på olika sätt är relaterat till begreppet ”embodiment” och ”embodied memories”. Hur kan vi använda komposition och rörelseavläsning för att lättare känna igen varningssignaler när personer går över integritetsgränser?

Kan det omvända gälla, det vill säga att ett musiklyssnande eller musikskapande gör att vi kan hamna i en känslomässig bubbla och därav bli mindre uppmärksamma på kroppens signaler?

Vi genomför studier och workshops i Norden och utgår då från begrepp som social touch, embodiment och embodied memories. Samarbetet sker mellan forskare, tonsättare, musiker och dansare.

Ansvarig vid KMH är Professor Eva Bojner Horwitz tillsammans med Dans i Skolan vid Luleå tekniska universitet och Karolinska Institutet, KI. Tonsättare vid KMH deltar i projektet.

Projektets syfte och frågeställning

Syftet är att skapa lättillgängliga verktyg och metoder som hjälper musikerstudenter och musiklärare att arbeta med synliggörandet av gränsöverskridande beteenden samt att kunna bidra med preventiva insatser.

Resultat

I samarbete med våra nordiska länder och med nätverket Dans i Skolan har forskningsresultat börjat spridas vid nationella och internationella konferenser. Föreställningar planeras tillsammans med tonsättare och forskare vid KMH. Föreställningar sker tillsammans med tonsättare och forskare vid KMH.

Relaterad kontakt