Henrik Frisk

Henrik Frisk

Henrik Frisk är anställd som professor i digital ljudkonst på KMH och bedriver forskning inom musik med fokus på komposition och konstnärlig praktik.

Om forskaren

Henrik Frisk är professor i musik med inriktning mot digital ljudkonst på institutionen för komposition, dirigering och musikteori på KMH och aktiv nationellt och internationellt som saxofonist, tonsättare, forskare samt lärare och föreläsare. Henrik arbetar främst med, och undervisar framförallt i, elektroakustisk komposition men även improvisation och ljudinstallation.

Som musiker och kompositör är Henrik verksam i Europa, Nord- och Latinamerika och Asien och har har spelat in skivor för flera internationella skivetiketter. I många år har han haft ett samarbete med vietnamesiska musiker och turnerat med gruppen The Six Tones, där samtida musikaliska praktiker från ett postkolonialt perspektiv utforskas.

På KMH är Henrik ämnesföreträdare och programansvarig för utbildningsprogrammen i elektroakustisk komposition.

Henrik var ordförande i KMH:s utbildnings- och forskningsnämnd under 2018-2022 samt gästprofessor på CCRMA, Stanford University under hösten 2022.

Forskningsbeskrivning

Sedan 2008 då Henrik disputerade har han bedrivit forskning i musik med fokus på frågor som rör etiska perspektiv i konstnärlig praktik samt konstnärligt arbete som en metod för att angripa svåra problem.

På KMH handleder han doktorander och företräder en forskningsgrupp i konstnärlig forskning i musik i samarbete med KTH med fem doktorander och en postdok. Han leder även ett samarbete med musikhögskolan i Piteå, LTU, och doktoranderna i musik där under namnet Interface Research Lab, det största klustret för konstnärlig forskning i Sverige. Henrik handleder även doktorander på Musikhögskolorna i Malmö och Piteå, på KTH samt i Norge.

Forskningsprojekt

Publikationer

Henrik Frisks publikationer i DiVA Länk till annan webbplats.

Utbildning

Henrik har sin konstnärliga utbildning från Köpenhamn, New York och Banff, Canada. År 2008 disputerade han i konstnärlig forskning i musik vid Lunds universitet på avhandlingen "Improvisation, Computers, and Interaction: Rethinking Human-Computer Interaction Through Music".

Relaterad kontakt