Nguyen spelar

Nguyễn Thanh Thủy

Nguyễn Thanh Thủy är KMH:s första internationella postdoktor. Hon undersöker musik och identitet bland vietnamesiska kvinnliga invandrare i Norden.

Projekttitel: Musik och identitet i diasporan: ett nytt perspektiv på vietnamesiska kvinnliga invandrare i Skandinavien
Huvudman: KMH och Högskolan i Vestlandet, Bergen, Norge
Medverkande: Prof. Henrik Frisk, KMH
Finansiär:
Vetenskapsrådet
Projektperiod: 2021-2023

Om projektet

Syftet med det postdoktorala projektet är att undersöka hur musik bidrar till identitetsbildning bland vietnamesiska invandrare, med särskilt fokus på olika musiktraditioners roll i detta sammanhang.

Projektet har som mål att bidra till att:

  • ge en mer robust förståelse för hur musik bidrar till identitet och social sammanhållning i invandrarsamhällen,
  • identifiera mönster av könsbetingat beteende i invandrarsamhällen över generationer,
  • utveckla effektiva strategier – inklusive experimentella musikutövningar och andra konstnärliga uttryck – som främjar minskning av sociala ojämlikheter mellan invandrargrupper.

Publikationer inom projektet

Artikel i VIS – Nordic Journal for Artistic Research Länk till annan webbplats. 

Om postdoktorn

Nguyễn Thanh Thủy föddes i en teaterfamilj och växte upp med traditionell vietnamesisk musik från tidig ålder i Hanoi. Hon studerade vid Hanois musikkonservatorium där hon tog diplom 1998, följt av en Master of Arts vid Institute of Cultural Studies 2003. Hon spelar både traditionell och experimentell musik. Hennes instrument đàn tranh är ett gammalt traditionellt instrument från Vietnam som har rötter ända till 1000-talet. Det används framför allt i ensemblemusik men Thủy gör många solokonserter. Traditionellt har män spelat instrumentet men sedan femtio år har det ändrats och fler och fler kvinnor trakterar det. Thủys musik rör sig i gränslanden kring folkmusik, modern konstmusik och improvisation. Hon samarbetar med nutida kompositörer såväl som svenska folkmusiker.

Sedan 2000 undervisar hon vid the Vietnam National Academy of Music. Hon är även grundaren till The Six Tones, en grupp som har utvecklats till en plattform för interkulturellt samarbete mellan musiker i sydöstra Asien, Europa och USA sedan 2006.

Mellan 2009 och 2011 var hon konstnärlig forskare i det internationella forskningsprojektet (re)thinking improvisation, genom ett samarbete mellan Vietnam National Academy of Music och Musikhögskolan i Malmö. Sedan 2012 är hon bosatt i Sverige. Mellan 2012 och 2019 genomförde hon ett konstnärligt doktorandprojekt som studerade musikalisk gestik i traditionell vietnamesisk musik ur ett genusperspektiv. Hon disputerade vid Lunds universitet i november 2019.

Mellan 2018 och 2021 var hon forskare i Musical Transformations, ett konstnärligt forskningsprojekt som studerade hur musik transformeras och utvecklas i transkulturella och interkulturella miljöer. Mellan 2021 och 2023 är Nguyễn en internationell postdoktor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och vid Högskolan i Vestlandet, Bergen.