Musik och hälsa

KMH utvecklar forskning inom området musik och hälsa, vilket kan beskrivas som att med musik i fokus på ett mångsidigt sätt studera och utforska dess möjlighet att främja människans hälsa och välbefinnande.

Musik spelar en viktig roll i vårt dagliga liv. Musik kan väcka minnen och ge oss en samklang med våra känslor, den hjälper oss att uttrycka dem och att kommunicera med andra. Ofta är vi inte är medvetna om hur vi påverkas av musik. Men forskning på KMH visar bl.a. hur musikprogram kan användas i musikterapeutiskt perspektiv för att främja välbefinnande och livskvalitet i vården.

Forskningsresultaten inom detta fält efterfrågas och omsätts också inom till exempel hälso- och sjukvård, rehabilitering, socialt arbete, habilitering och specialpedagogik.

Musik är viktigt för hälsan

Socialpsykologi och evolutionära aspekter på musik har på senare år bidragit till ökad kunskap om förhållandet mellan musik och människans hälsa och välbefinnande.

Kunskapen har vuxit fram tack vare att psykologiska, fysiologiska, kulturella och beteendemässiga effekter med betydelse för hälsa och välbefinnande har utforskats.

Forskningen i musik och hälsa på KMH baseras på tvärvetenskapliga ansatser som inkluderar musik som konstart, humaniora samt samhälls- och naturvetenskap.
Ann-Sofie Paulander, lektor på KMH

Relaterad kontakt