Pågående forskningsprojekt

Här presenteras pågående forskningsprojekt som KMH antingen leder själva eller är en del av.

Projekten som visas här är de projekt som:

  • har publicerats externt eller
  • har presenterats på det Högre seminariet eller
  • har extern eller intern finansiering eller som
  • bedrivs som kompetensutveckling inom befintlig lärartjänst.

Relaterad kontakt