Biblioteket, interiör.

Utbildning på forskarnivå

KMH har ingen egen examensrätt för forskning utan bedriver forskning och utvecklingsarbete i samarbete med andra lärosäten, främst Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms universitet och Lunds universitet.

KMH:s doktorander presenteras under pågående avhandlingsarbeten.

Är du intresserad av att bedriva doktorandstudier inom musik på konstnärlig eller vetenskaplig grund, kontakta då KMH:s forskningshandläggare Annika Åkerblom, annika.akerblom@kmh.se.

Relaterad kontakt