Biblioteket, interiör.

Utbildning på forskarnivå

KMH har ingen egen examensrätt för forskning utan bedriver forskning och utvecklingsarbete i samarbete med andra lärosäten, främst Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms universitet och Lunds universitet.

För ytterligare information, kontakta Utbildnings- och forskningsvdelningen:

ufa@kmh.se

KMH:s doktorander presenteras under Avhandlingsarbeten.

Eventuella platser på forskarutbildning utlyses under lediga anställningar.