Avhandlingsarbeten

I dagsläget har KMH ett antal doktorander knutna till sig via samarbeten med andra lärosäten. I det följande presenteras varje doktorands pågående avhandlingsarbete med en kort beskrivning av arbetets syfte, metod och resultat så här långt.

Doktorander i musik

KMH har fyra så kallade industridoktorander i musik – Torbjörn Gulz, Hans Lindetorp, Olof Misgeld och Mattias Sköld. De går forskarutbildning som kompetensutveckling inom ramen för sina anställningar som lärare på KMH genom formaliseringen av ett sedan länge etablerat samarbete mellan KMH och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Torbjörn Gulz: Improvisationsstrategier för jazzmusiker

Hans Lindetorp: Musikproduktion för interaktiva medier

Olof Misgeld: Spelet och dansen

Mattias Sköld: Interaktiv notation av musik som ljud

Doktorander i musikpedagogik

Därutöver bedrivs doktorandstudier i musikpedagogik. Sören Johansson gör sitt avhandlingsarbete på KMH i samarbete med Stockholms universitet som examensgivande lärosäte.

Peter Falthins doktorandstudier bedrivs på KMH i samarbete med Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. 

Sören Johansson: Musik som karriär

Peter Fahltin: Begreppsutbildningsprocesser och meningsskapande i kompositionslärande