A music-based intervention for adults on the autism spectrum: Effects and underlying mechanisms

Kaja Korošecs avhandlingsprojekt i samarbete med Karolinska Institutet handlar om att utveckla ett musikbaserat ingrepp som syftar till att höja livskvaliteten, subjektivt välbefinnande och självmedkänsla samt sänka ångest för social interaktion hos vuxna med autism.

Läs mer om doktoranden samt projektets syfte, metod och önskvärda resultat på projektets engelskspråkiga sida.

Relaterad kontakt