Interaktiv notation av musik som ljud

Mattias Skölds forskning undersöker sätt på vilka ett nytt interaktivt notationssystem kan beskriva tonhöjd, klang och spatialisering på ett tydligt och begripligt sätt, i tillräcklig detalj för att göra det användbart både inom komposition och framförandepraxis, med grafiska översikter och datorsimuleringar av musik.

Mattias Skölds forskarstudier i musik sker i samarbete med KTH.

Komposition för olika ljudkällor

Avhandlingens resultat kommer att användas för komponerandet av musik för olika ljudkällor, såsom röster, akustiska instrument, syntetiska och konkreta elektroniska ljud i syfte att överbrygga klyftan mellan de mycket olika teoretiska förutsättningarna för ton- och ljudbaserad musik.

Mattias förklarar sin forskning på Axess

Mattias blev inbjuden att förklara sin forskning i kanalen Axess. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke. Inslaget saknar tyvärr textning.

Om doktoranden

Mattias är utbildad på KMH där han nu arbetar som lektor i komposition.

Som kompositör skriver han allt från orkestermusik till solostycken. Han är lika bekväm med elektronisk som akustisk musik och har skrivit mycket för kör. Som kompositionslärare är han särskilt intresserad av hur musikteorin kan utvecklas i takt med vår tids alltmer diversifierade konstmusik.

Läs mer om Mattias projekt och forskning på hans webbplats Länk till annan webbplats..

Relaterad kontakt