Pågående avhandlingsarbeten

I dagsläget har KMH ett antal doktorander knutna till sig via samarbeten med andra lärosäten. I det följande presenteras varje doktorands pågående avhandlingsarbete med en kort beskrivning av arbetets syfte, metod och resultat så här långt.

Doktorander i musik

KMH har fyra så kallade industridoktorander i musik – Torbjörn Gulz, Hans Lindetorp, Olof Misgeld och Mattias Sköld. De går forskarutbildning som kompetensutveckling inom ramen för sina anställningar som lärare på KMH genom formaliseringen av ett sedan länge etablerat samarbete mellan KMH och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Kent Olofsson är i slutet av sina doktorandstudier i musik som sker i samarbete med Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet.

Torbjörn Gulz: Improvisationsstrategier för jazzmusiker

Hans Lindetorp: Musikproduktion för interaktiva medier

Olof Misgeld: Spelet och dansen

Mattias Sköld: Interaktiv notation av musik som ljud

Kent Olofsson: Att komponera ett teaterframförande

Doktorander i musikpedagogik

Därutöver bedrivs doktorandstudier i musikpedagogik. Sören Johansson gör sitt avhandlingsarbete på KMH i samarbete med Stockholms universitet som examensgivande lärosäte.

Peter Falthins och Mikael Perssons doktorandstudier bedrivs på KMH i samarbete med Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. 

Sören Johansson: Musik som karriär

Peter Fahltin: Bgreppsutbildningsprocesser och meningsskapande i kompositionslärande

Mikael Persson: Positionerande i klassrummet