Musik och entreprenörskap

Forskning inom musiklivets entreprenörskap belyser grundförutsättningarna för musiker att skapa sin egen arbetsmarknad samt möjligheterna för att sprida musik samt musikrelaterade tjänster och produkter.

Detta innefattar hur strukturella och institutionella förhållanden, och särskilt förändringar i sådana, påverkar vad som är möjligt. Det inbegriper även insikter om människors sätt att tänka och bete sig, enskilt och i grupp samt konsten att anskaffa, samordna och använda resurser.

I syfte att få en gynnsam utveckling av såväl musikliv som musikbransch är det av vikt för KMH och för Sverige, med en av världens starkaste musikbranscher, att beforska vilka typer av resurser som används just i Sverige och hur dessa används.

Musiklivets entreprenörskap på KMH

För att bygga upp forskningen kring musikers och musiklivets entreprenörskap, för att stärka forskningsanknytningen av KMH:s olika entreprenörskapskurser och för att tydligare knyta KMH:s innovationssystem till högskolans forskning och utbildning, har KMH inlett ett institutionellt samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Rekryteringen av en professor i musik och entreprenörskap samt en doktorand har påbörjats.

Relaterad kontakt