KMH och Aloha by Elk

Tanken med Aloha by Elk är att du ska kunna spela tillsammans med personer på distans med mycket låg fördröjning – low-latency. Med teknologin kan ljudet överföras via internet mycket snabbare än en dator eller smart telefon klarar. Nu samarbetar Elk med KMH för att utveckla hårdvaran och och den tillhörande appen vidare. Projektet, som delvis finansieras av Vinnova, kan revolutionera undervisning i musik på distans.

När Coronapandemin slog till behövde KMH snabbt ställa om till digital undervisning. Då blev behovet tydligt – digitala verktyg för möten och undervisning online som erbjuder ljudöverföring utan fördröjning. Det är nödvändigt för situationer som musikundervisning, repetitioner och framträdanden, där musikerna behöver spela synkroniserat men inte kan träffas.

Elk Audio utvecklar Aloha, som är just en sådan teknik som gör det möjligt för musiker att spela tillsammans på distans utan fördröjning. De ansökte om medel för vidare utveckling av Aloha i samband med en utlysning från Vinnova kallad 'Innovationer i krisens spår'. Men Elk behövde en partner med ett tydligt behov av tekniken – och det blev KMH.

A cappella live – på distans

Videon visar en inspelning med studenter från KMH som sjunger a cappella tillsammans live från tre olika platser runtom Stockholm, med hjälp av appen Aloha. Som om de vore i samma studio.

Med Vilma Ogenblad, Lisa Holmgren och Paula Wegmann.

Improviserad a cappella på distans

Den här improvisationen spelades in när forskningsprojektet Folk Song Lab testade Aloha. Sångarna improviserade tillsammans från tre olika platser.

Med Susanne Rosenberg, Maria Misgeld och Eva Rune.

Tidplan för projektet

Fas 1, slutet av 2020

Under projektets första fas har projektgruppen på KMH genomfört olika tester. Där ingår Folk Song Lab samt två lärare, varav en i riskgrupp och en på distans.

Fas 1 har dels genererat mycket värdefull återkoppling till Elk Audio. Men i projektet ingår också att samla in information om hur de som använder Aloha upplever musicerandet. Data från enkäter utgör grunden för KMH:s forskningsstudie kring konstnärlig process och Aloha. Att svara på enkäten och bidra med återkoppling till Elk Audio och forskningsprojektet är obligatoriskt för alla som deltar i fas 2.

Fas 2, början av 2021

I februari och mars genomför en bredare testning av betaversionen, där lärare och studenter bjuds in att testa och bidra med respons till Elks utvecklare. Testpanelen fortsätter att bidra till Elk Audio och forskningsprojektet.

Fas 3, mitten av 2021

Projektet ska avslutas och rapporteras i mitten av mars. Forskningen kring användandet av tekniken fortsätter och resultatet presenteras senare i år.

Relaterad kontakt