NAVET

En hub för att navigera i okända gränsland mellan konst, teknik och design

NAVETs vision är att Sverige ska ha en ledande position i skärningspunkten mellan Konst, Teknik och Design, med en praktisk och kritisk inriktning som stimulerar forskning, innovation, kreativitet samt utvecklingen av ett hållbart samhälle.

NAVET vill sätta människan i centrum, vilket också innebär att ifrågasätta vad en människa är i en teknologisk tidsålder.

Centret kommer att tillhandahålla en plats for nätverkande som kan initiera och tillgodose nya forskningsprojekt som varit utspridda i olika miljöer med stöd i form av delade resurser såsom laboratorier, utrustning, kurser och utbildningar.

Aktuell information hittar du hos KTH Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt