Frågor och svar om lärarlegitimation

KMH tar emot ett ökande antal frågor med anledning av de konsekvenser som följer av regeringens beslut om regelverk för behörighet och legitimation för lärare i skolan.

Nedan följer därför vanliga frågor och svar samt hur rollfördelningen mellan de inblandade myndigheterna ser ut.

  

1. Regeringen bestämmer reglerna för lärarlegitimation

Regeringen har i behörighetsförordningen bestämt regelverket för behörigheter och legitimation för lärare enligt riksdagens beslut i den nya skollagen.

Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

 

2. Skolverket beslutar om lärarlegitimation

Skolverket har regeringens uppdrag att besluta om lärarlegitimation efter ansökan från enskilda lärare, enligt det regelverk som regeringen har bestämt och som gäller just nu.

Enligt nuvarande skrivning i behörighetsförordningen är det helt avgörande att den som ansöker om lärarlegitimation har en lärarexamen från högskolan.

Skolverket ansvarar själva för att utreda vad examen är avsedd för och om den motsvarar lärarexamen.

KMH får därmed inte utreda, skriva eller besluta om lärarlegitimation för enskilda lärare.

För svar på frågor om lärarlegitimation, se Skolverkets webbsida.

 

3. KMH och Stockholms universitet m.fl. lärosäten utbildar ämneslärare och utfärdar examen

KMH och Stockholms universitet (m.fl. lärosäten) har regeringens uppdrag att anordna högskoleutbildning och utfärda examen enligt det regelverk som regeringen har bestämt och de examenstillstånd som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beslutat om.

Enligt nuvarande skrivning i behörighetsförordningen behöver vissa grupper av yrkesverksamma musiklärare komplettera sin tidigare utbildning vid högskolan.

För den som behöver komplettera sin utbildning rekommenderas:

  • För svar på frågor om VAL vänder du dig till Stockholms universitet via e-postadressen val@su.se
  • Om du saknar större delar av lärarutbildningen och inte är behörig till KPU eller VAL, kan du söka till KMH:s ämneslärarprogram. Blir du antagen kan du ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare studier. www.kmh.se/ämneslärarprogram

 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR:

Hur får jag reda på om min utbildning ger lärarlegitimation?
Genom att ansöka om lärarlegitimation på Skolverkets hemsida ( www.skolverket.se/ ) skapar du ett ärende som resulterar i antingen erhållen legitimation eller ett avslag.

Generellt kan man säga att om du gått en lärarutbildning och fått en lärarexamen utfärdad, kommer detta i normalfallet resultera i en erhållen lärarlegitimation. Om andra pedagogiska utbildningar, kurser eller program resulterar i lärarlegitimation eller inte är en fråga för Skolverket. KMH får inte utreda, skriva eller besluta om lärarlegitimation för enskilda lärare.

 

Jag har en pedagogisk påbyggnadsutbildning. Kommer den att ge lärarlegitimation?
Det är Skolverket som avgör om din tidigare utbildning ger lärarlegitimation eller inte.

Generellt kan man säga att om du gått en lärarutbildning på något lärosäte och fått en lärarexamen utfärdad, kommer detta i normalfallet resultera i en erhållen lärarlegitimation. Om andra pedagogiska utbildningar, kurser eller program resulterar i lärarlegitimation eller inte är en fråga för Skolverket. KMH får inte utreda, skriva eller besluta om lärarlegitimation för enskilda lärare.

 

Ger IE-lärarutbildning lärarlegitimation?

Det är Skolverket som avgör om din tidigare utbildning ger lärarlegitimation eller inte.

Generellt kan man säga att om du gått en lärarutbildning på något lärosäte och fått en lärarexamen utfärdad, kommer detta i normalfallet resultera i en erhållen lärarlegitimation. Om andra pedagogiska utbildningar, kurser eller program resulterar i lärarlegitimation eller inte är en fråga för Skolverket. KMH får inte utreda, skriva eller besluta om lärarlegitimation för enskilda lärare.

 

Jag har fått avslag från Skolverket trots att jag anser att min utbildning från KMH borde ge lärarlegitimation. Kan KMH hjälpa mig på något sätt?

Du har rätt att överklaga Skolverkets beslut. Skolverket har i uppgift att meddela dig om hur du praktiskt går tillväga med ett överklagande, hur du gör detta ska anges i Skolverkets beslut. KMH kan inte aktivt hjälpa dig med ditt överklagande – det är en process du måste driva själv, men vi hjälper gärna till att besvara frågor av mer generell karaktär.

KMH kan däremot hjälpa dig att komplettera din tidigare utbildning till en lärarexamen. Just nu finns det tre vägar:

  • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid KMH
    (www.kmh.se/kmh-74000). För svar på frågor om KPU vänder du dig till Institutionen för musik, pedagogik och samhälle, KMH: www.kmh.se/mps.  
  • Vidareutbildning av lärare (VAL) vid Stockholms universitet
    Se Stockholms universitets webbsida om VAL
  • För svar på frågor om VAL vänder du dig till Stockholms universitet via e-postadressen val@su.se
  • Om du saknar större delar av lärarutbildningen och inte är behörig till KPU eller VAL, kan du ansöka till KMH:s  ämneslärarprogram. Blir du antagen kan du ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare studier. ( www.kmh.se/ämneslärarprogram )

 

Jag har en pedagogisk påbyggnadsutbildning. Kan jag validera om den till en lärarexamen?

För att erhålla en lärarexamen måste du vara antagen till en lärarutbildning. Du kan inte läsa fristående kurser och sedan få lärarexamen. Detta gäller alla så kallade yrkesexamina som finns i Sverige, t.ex. lärare, läkare, apotekare, m.fl.

Du kan alltså inte ”validera om” en utbildning till en lärarutbildning och därmed erhålla en lärarexamen. Däremot kan du komplettera din utbildning, och i vissa fall få tidigare studier tillgodoräknade. När du blivit antagen till en kompletterande utbildning eller program kan du ansöka om tillgodoräknande. Det innebär att du – efter antagning – har möjlighet att begära att dina tidigare studier tillgodoräknas mot kurser eller del av kurs inom den utbildning som du antagits till. Observera att ansökan om tillgodoräknande kan ske först efter att du i vanlig ordning sökt, blivit antagen och påbörjat (registrerats på) en kompletterande utbildning eller program. Det är alltså respektive lärosäte som fattar beslut om tillgodoräknade.

Den ”kortaste” lärarutbildningen som nu finns är KPU www.kmh.se/kmh-74000. Om du uppfyller antagningskraven för KPU, kan du ansöka om tillgodoräknande av hela eller delar av tidigare genomgångna kurser. KMH arbetar med att hitta olika praktiska vägar för att göra KPU-programmet så praktiskt enkelt som möjligt att läsa, så att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Du kan också vända dig till Stockholms universitet som har ett särskilt projekt, VAL, som riktar sig till personer som har delar av tidigare lärarutbildning på plats, men ännu inte uppfyller kraven för lärarexamen.

Se Stockholms universitets webbsida om VAL

Om du saknar större delar av lärarutbildningen och inte är behörig till KPU eller VAL, kan du söka till KMH:s  ämneslärarprogram. Blir du antagen kan du ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare studier.
Se www.kmh.se/ämneslärarprogram

 

Jag har gått en musikerutbildning och sedan en pedagogisk utbildning – räknas det som en lärarexamen?

Det är Skolverket som avgör om din tidigare utbildning ger lärarlegitimation eller inte.

 

Kan KMH hjälpa till med att få ut en lärarlegitimation?

Nej, KMH kan inte vara behjälplig med att driva den typen av ärenden. Det är ett ärende som du själv måste hantera gentemot Skolverket. 

Se Skolverkets webbsida om lärarlegitimation

 

Kan KMH skräddarsy en utbildning till de som gått pedagogiska påbyggnadsutbildningar?

Nej, däremot kan den som antas till KPU-programmet
www.kmh.se/kmh-74000 ansöka om tillgodoräknande av tidigare utbildning.

KMH arbetar för att på olika sätt hitta bra praktiska lösningar inom KPU-programmet så att det ska bli så enkelt som möjligt att kombinera med ordinarie arbetssituation. Institutionen för Musik, Pedagogik och Samhälle
www.kmh.se/190 kan svara på fler frågor gällande detta.

Uppdaterad 2016-08-30