Aurora Chamber Orchestra

Mozart pianokonsert och Shostakovich stråkkvartett nr 8.

Coplands Fanfar för menige man gör samma verkan idag som då USA ingrep i andra världskriget, då den var avsedd som moraliskt stöd inte bara för soldaterna, utan för hela nationen.

I Wien arrangerade Mozart under mars 1784 tre egna konserter. Till en av dem skrev han Pianokonsert nr 17, ett mirakel av kärleksfull musik.
Pärts Summa var ursprungligen en tonsättning av den latinska trosbekännelsen för fyra röster med stämningar från medeltid och renässans.
Sällan har Sjostakovitj varit mer personlig än i sin åttonde stråkkvartett. Han citerar egna verk och skapar ett gastkramande drama.
Om Cavatinan ur stråkkvartett nr 17 sa Beethoven “att aldrig har min egen musik gjort så stort intryck på mig – bara att tänka på den rör mig till tårar”.

Upcoming events and concerts

 • Aurora Music Competition Final

  - Nathan Milstein Hall

  En expertjury kommer att utdela Aurorapriset Stockholm 2019, och publi…

 • Kammarmusik onsdag 15.00

  - Nathan Milstein Hall

  Kammarmusik med Auroramusiker från hela världen. Detaljprogram publice…

 • Kammarmusik fredag 11.00

  - Nathan Milstein Hall

  Kammarmusik med Auroramusiker från hela världen. Detaljprogram publice…

 • Konsert för Blåsorkester

  - Kungasalen, The Royal Hall

  Landslaget i Blåsmusik framför ett konsertprogram som spänner över tid…

All concerts and events Subscribe to concert info