Axel Lidgren

The event has taken place

Trumpetaren Axel Lidgren har satt ihop ett band med några av de bästa musikerna han känner för att de tillsammans ska tolka hans egna låtar.

Musiken kommer innifrån och spelas ut med stor vilja och omtänksamhet samt intensitet i alla dess former. Det bjuds på blå toner, röda toner och förhoppningsvis även någon gyllene.

Axel Lidgren, Eskil Larsson, Matti Klessacheck, Jacob Ulmestrand, David Stener, Albin Eklund

 

 

Programme Thursday 4 May

Programme Friday 5 May

Programme Saturday 6 May