Barn- och ungdomsensembler

The event has taken place

Konsert med barn- och ungdomsensembler

Unga förmågor spelar upp valda stycken från förmiddagens repetitioner och förberedelser och en ung lovande solist, Gumru Nuri Ahundzada, bjuder på några nummer ur sin repertoar.

 

Programme Friday 11 November

Programme Saturday 12 November

Programme Sunday 13 November